Dr. Berzsenyi János szépirodalmi munkássága

Dr. Berzsenyi János szépirodalmi munkássága


A nagy ódaköltő Berzsenyi Dániel leszármazottjaként írt alkalmi verseket. Ezek többsége  kéziratban maradt fent. Ugyanakkor költeményei megjelentek a Somogyi Újságban,  az Új Somogyban és a Somogyi Társaságban is.  Az elfelejtett magyar költőkről írt, a Petőfi Társaság kezdeményezését követve,  a Nemzeti Újságban. „A Petőfi társaság vetette fel az eszmét, hogy régi, divatból  kiment, kopott írású magyar költők emlékezetét újítja fel üléseiben. Falusi, odúlakó  remete vagyok, nem tudom, meddig valósult meg a terv, de megihletett a gondolat  s hogy a hatás felett tűnődöm, úgy érzem, odatévedek magam is a … temetőből.”  Berzsenyi az írásaiban Petőfi barátját, Vachott Sándort, Bozzay Pált, Boruth Elemért,  Tóth Endrét és a ma már elismert költő Vajda János emlékezetét újította meg. Amikor  megidézte a letűnt költőelődöket, hangsúlyozta, hogy őket „a magyar dal szeretete”  vezérelte a költői működésük útján. Ködképek című írásában egy ál Petőfi  somogyi felbukkanásával kapcsolatban fogalmazta meg Petőfi Sándor halálával  kapcsolatos kételyeit.