A kamara élete és eseményei

A király látogatása 1881.


A pécsieknek az 1881. év legfontosabb eseménye I. Ferenc József király látogatása  volt.  A királyi látogatásra június 22-én és az azt követő napokon került sor. A király  már június 22-én fogadta a kamara küldöttségét. Az audiencián Bánff ay Simon  „hódolatteljesen üdvözölte a királyt, aki a kamara elnökének a következő választ  adta: „Szíves köszönettel fogadva tisztelgésüket, őszintén  kívánom, hogy az oly hasznos közjegyzői intézmény  a bíróságok teendőinek könnyítése és az eljárás egyszerűsítése  céljából mind inkább tágasabb tért foglaljon, s  ez által kartársaik helyzetének javítását is előmozdítsa,  amit mindenkor kívánok.” Még ugyanebben az évben  az igazságügyi miniszter ismét közjegyzői székhelyet  létesített Sümegen. Az új közjegyzői állásra dr. Bárdió  György csáktornyai gyakorló ügyvéd került kinevezésre.