Pécsi Kamara II. rész

Pécsi Királyi Ítélőtábla tagjai: Keszthely, Letenye, Nagykanizsa I., Nagykanizsa II., Perlak, Dárda, Mohács, Pécs I., Pécs II., Pécs III., Sásd, Siklós, Szekszárdi Törvényszék területe: Baja I., Baja II., Bácsalmás, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Gyönk


Pécsi Királyi Ítélőtábla tagjai: Keszthely, Letenye, Nagykanizsa I., Nagykanizsa II., Perlak, Dárda, Mohács, Pécs I., Pécs II., Pécs III., Sásd,  Siklós, Szekszárdi Törvényszék területe: Baja I., Baja II., Bácsalmás, Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár,  Gyönk,  Paks, Szekszárd I., Szekszárd II., Tamási, 

 

A kamara alakuló ülését Ocskay Antal, a Pécsi Királyi Törvényszék elnöke 1875. augusztus 30-ára hívta össze. Az alakuló ülés megtartására Pécsett, a Pécsi Királyi Törvényszék Apácza utca 1–5. szám alatti épületében került sor. A kamara alakuló ülését korelnökként Muttnyánszky Alajos bonyhádi királyi közjegyző vezette le. A kamara első elnökének Bánff ay Simon pécsi királyi közjegyzőt választották meg. A kamara első elnökségének tagjai: Plihál Ferenc nagykanizsai, Ziegler Kálmán csáktornyai, Muttnyánszky Alajos bonyhádi és Nagy Ernő szigetvári közjegyzők voltak. Póttagként Bubreg Mihály pécsi és Kerese Imre mohácsi királyi közjegyző került megválasztásra. A Pécsi Királyi Közjegyzői Kamara illetékessége a megalakuláskor Pécs, Nagykanizsa, Kaposvár, Szekszárd, Zalaegerszeg királyi törvényszékeinek illetékességi területeire terjedt ki. A kamara székhelye Pécs szabad királyi város lett. A kamara megalakulásával egyidejűleg az igazságügyi miniszter 16 királyi közjegyzői székhelyet létesített. A kamara alapító tagjai voltak: Bánffay Simon és Bubreg Mihály (Pécs), Hagymássy Károly (Paks), Hideg József (Zalaegerszeg), Kerese Imre (Mohács), Madarász János (Tamási), Muttnyánszky Alajos (Bonyhád), Nagy Ernő (Szigetvár), Nagy János (Szekszárd), Névy József (Marcali), Plihál Ferenc (Nagykanizsa), vámosi Saáry Vince (Keszthely), Schäff er Alajos (Kaposvár), Szilágyi Ferenc (Dárda, ma Darda – Horvátország), Szűcs Pál (Sümeg), Ziegler Kálmán (Csáktornya, ma Čakovec – Horvátország).2 A kamara megalakulásakor kidolgozta és elfogadta az ügyrendjét. Az igazságügyi miniszter 1876-ban Alsólendván (ma Lendava – Szlovénia) és Tapolcán létesített új közjegyzői székhelyeket. Alsólendvára Skublics Imre budapesti ügyvédet, Tapolcára pedig Takács Jenő nagykanizsai királyi közjegyzőhelyettest nevezték ki. 1877-ben Dunaföldváron létesült új közjegyzői székhely, amelyre a miniszter Mészöly Gerzsont nevezte ki. Szűcs Pál sümegi királyi közjegyző pedig 1878. január 19-én halálozott el. A közjegyzői körzet helyettesítését a kamara kirendelése alapján Takács Jenő tapolcai közjegyző látta el. A kamara a tartós helyettes kirendelése mellett az elhunyt Szűcs Pál királyi közjegyző érdemeit jegyzőkönyvében örökítette meg, és részvéttáviratot küldött az özvegyének, Szűcs Pálnénak (született Krajner Iphigenia). Indítványozta, hogy a sümegi közjegyzői székhelyre a miniszter ne nevezzen ki új közjegyzőt, hanem egyesítsék a székhelyet a tapolcai közjegyzői körzettel. A miniszter a kamara indítványát elfogadta, és így a két közjegyzői körzet egyesült. 1878-ban a kamara területén két közjegyzőhelyettes: Visy Lajos Pécsett Bánff ay Simonnál és Kostyál Ferenc Csáktornyán Ziegler Kálmánnál teljesített szolgálatot. A boszniai okkupáció miatt azonban mind a ketten behívót kaptak, és népfelkelő (tartalékos) tisztként katonai szolgálatot teljesítettek. A közjegyzőjelöltek száma a kamara területén 13 fő volt. Az első években jelentősebb fegyelmi és bírósági eljárás csak Bubreg Mihály pécsi és vámosi Saáry Vince keszthelyi királyi közjegyző ellen indult. 

Kapcsolódó

Személyek

 1. BÁNFFAY (BAUMHOLTZER) SIMON közj. Pécs
 2. BARANYAI (BLUM) BÉLA kir. közj. Kőszegen, Pécsen
 3. borsmonostori lovag DR. GASZNER GYULA
 4. BUBREG MIHÁLY kir. közjegyző Pécsen
 5. csobánczi MÉSZÖLY GERSON
 6. DR. APÁTHY ÁRPÁD közjegyző
 7. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 8. DR. BALASSA PÁL, (1885-1963)
 9. DR. BÁNDY GYÖRGY, közjegyző Szekszárdon
 10. DR. BATTA PÉTER közjegyző Palánkán
 11. DR. BOÓR JENŐ, kir. közjegyző Bonyhádon
 12. DR. CSÁKAY ALBERT
 13. Dr. Csaplár Vilmos (1884-1978)
 14. DR. CSEMPESZ DÉNES (1894–1977)
 15. DR. FEKETE IMRE, közjegyző Bácsalmáson
 16. DR. GÁSPÁR (GOLDBERGER) ÖDÖN
 17. DR. HALASY-REKTORISZ LAJOS, közjegyző Gyönkön
 18. DR. HIRMANN GYULA közjegyző Bácsalmáson
 19. DR. HÓDI MÓZES kir. közjegyző Szabadkán, Bácsalmás
 20. DR. ILLGENN AURÉL kir. közjegyző Dombóváron
 21. Dr. Iváncsy István kir. közjegyző Pakson
 22. DR. JAGASICH SÁNDOR, kir. közjegyző Ipolyságon
 23. DR. JELEN MIKLÓS, közj. Pécsen
 24. DR. KÁLDI GYULA, kir. közjegyző Szekszárdon
 25. DR. KECK LÁSZLÓ kir. közjegyző Siklóson
 26. DR. KENDERESY JÁNOS, kir. közjegyző Rétságon
 27. DR. KISS ELEMÉR kir. közjegyző Pécsváradon
 28. Dr. Kiss Emil kir. közjegyző Dárdán
 29. DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen
 30. DR. KŐSZEGHY ANTAL közjegyző Szentlőrincen
 31. DR. KOVÁCSY ZOLTÁN
 32. DR. KOVÁTS KÁLMÁN, közj. B.füreden, és Pécsen
 33. DR. KRAUSZ GYŐZŐ kir. közjegyző Mohácson
 34. DR. KÜLLEY ZOLTÁN kir. közjegyző Siklóson
 35. DR. LOVASY ERNŐ kir. közjegyző
 36. DR. LUKÁCS IZSÓ kir. közjegyző
 37. DR. LÜLEY SÁNDOR, kir. közjegyző Dunaföldváron
 38. DR. MESTER JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 39. DR. MILASSIN JENŐ kir. közjegyző Zentán, Kalocsán,
 40. DR. MÜLLHERR ALAJOS kir. közjegyző Pécsen
 41. Dr. Noszlopy Gáspár Perlakon Kir. közjegyző
 42. DR. ÓNODY GÁBOR kir. közj. Pécsváradon
 43. Dr. Örley György (1872-1943)
 44. DR. PÁPÉ DÉNES, kir. közjegyző Bonyhádon
 45. DR. PAPP JÓZSEF, kir. közjegyző Bonyhádon
 46. DR. PERGER ELEMÉR, kir. közjegyző Petrozsényben
 47. DR. PETRÁN JÓZSEF kir. közjegyző Tamásiban
 48. DR. PETRÁN JÓZSEF, kir. közjegyző Rétságon
 49. Dr. Plihál Viktor (1865-1950)
 50. DR. POZSOGÁR REZSŐ
 51. DR. SIKLÓSI TAMÁS, kir. közjegyző Bonyhádon
 52. DR. SZILÁGYI JÁNOS kir. közjegyző Máramarosszigete
 53. DR. SZILLÉRY (SZILLER) PÉTER
 54. DR. SZIRÁKY LÁSZLÓ kir. közj. Derecskén, Pécsen
 55. DR. SZLÁVI KORNÉL kir. közjegyző
 56. DR. TIHANYI MÁTYÁS, közjegyző Hódságon
 57. DR. TOLDI (SCHEDEL) BÉLA kir. közj. Pécsen
 58. DR. TOLNAY GÉZA kir. közjegyző Siklóson
 59. DR. TUBA JÁNOS kir. közjegyző Pakson
 60. DR. VARGHA PÁL közjegyző Siklóson
 61. DR. VÉKONY BÉLA közjegyző Baján
 62. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI GERŐ (1854–1920)
 63. egyházasberzsenyi DR. BERZSENYI LÁSZLÓ
 64. fahnenfeldi DR. COTTELY GÉZA kir. közjegyző Bonyhá
 65. felsőeőri NAGY JÁNOS, kir. közjegyző Szekszárdon
 66. felsőpulyai Dr. Madarász István, közj. Pécsen
 67. felsőpulyai MADARÁSZ JÁNOS, kir. közjegyző Tamásib
 68. hajósi DR. TARAJOSSY SÁNDOR
 69. ID. DR. BARNA LAJOS kir. közjegyző Sásdon
 70. KAMARÁS IMRE kir. közjegyző Bácsalmáson
 71. Kereseszegi KERESE IMRE
 72. kis és nagyguti DR. GUTHY JÁNOS kir. közjegyző
 73. kis- és nagypirithi HAGYMÁSSY KÁROLY
 74. Lénárd Ernő (1849-1911)
 75. mezőcsányi DR. CSÁNYI LÁSZLÓ, kir. közjegyző Szeks
 76. mezőtelegdi Dr. Róth Sándor kir. közjegyző Dárdán
 77. MUTTNYÁNSZKY ALAJOS, kir. közjegyző Bonyhádon
 78. nozdroviczi DR. NOZDROVICZKY FERENC
 79. Plihál Ferenc (1830-1901)
 80. Sebestyén Mátyás közjegyző Perlakon
 81. síkabonyi dr. Angyal Béla
 82. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA (1867-1954)
 83. sikabonyi DR. ANGYAL BÉLA kir. közj. Dunaföldváron
 84. SZABÓ JÓZSEF, közjegyző Mohácson
 85. szenterzsébeti DR. SZAKÁTS ISTVÁN
 86. szentistváni DR. NEMES JÓZSEF, kir. közjegyző Vajd
 87. SZILÁGYI FERENC kir. közjegyző Dárdán
 88. szilvás- és divékujfalusi Dr. Ujfalussy Ödön
 89. Ursziny Pál kir. közjegyző Dárdán
 90. vámosi SAÁRY VINCZE (1834–1894)
 91. Visy Lajos kir. közjegyző Dárdán
 92. Visy Lajos közjegyző Mohácson
 93. VITÉZ IFJ. DR. BARNA LAJOS közjegyző Sásdon
 94. vitéz toldalagi DR. NYÁRÁDY ISTVÁN, kir. közjegyző