A KEVEVÁRAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Kevevára (korábban Temeskubin) közjegyzői székhelyet a 3 8.692/1902. IM számú rendelet alapján létesítettek. A székhely a fehértemplomi közjegyzői székhely módosításával jött létre. Kevevára közjegyzői székhely 1902 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott.1 Illetékessége a Kevevárai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 22 262, 1910-ben 35 482 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 222 magyar, 12 565 horvát, szerb, szlovén, 4292 német és 5183 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 5355, a horvát, szerb, szlovénoké 16 826, a németeké 6587, az egyéb nemze-tiségűeké 6714 lő volt.2 Az ügyforgalmi adatokat tekintve Kevevára székhelyen I9I0-ben a közjegyzői okiratok száma I 69, a vég-intézkedéseké 20, a tanúsítványoké 29I, a hagyatékoké 289, a bírói megbízásoké 5, a lordításoké 13, a magánbeadványoké 162 volt.3 1915-ben 40 névaláírás-hitelesítés, 207 hagyaték, 70 másolathitelesítés, 3 óvás, 14 letét, 4 fordítás és 100 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Kevevára székhelyre 1902-ben dr. Tószöghv Andort nevezték ki, akit 1907-ben gondnokság alá helyeztek, amiért az igazságügyi miniszter felmentette közjegyzői állásából. 1907-ben Kuna Jenő kapott kinevezést, ő I9I5-ben elhunyt. Helyére még 19I5-ben dr. Baranyi Antalt nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el kevevárai közjegyzői szolgálatát.