A MÓDOSI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Módos közjegyzői székhelyet az 1874. december 17~én kiadott 4164. IMI: számú rendelettel létesítették. A közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Módosi Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1 880-ban 35 436, 1910-bcn 59 625 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 4840 magyar, 9034 horvát, szerb, szlovén, 14 585 német és 6977 fő egyéb nemzetiségű embereit. 1910-ben a magyarok száma 7495, a horvát, szerb, szlovénoké 9946, a németeké I 5 839, az egyéb nemzetiségűeké 6345 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Módos székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 330, a végintézkedéseké 23, a tanúsítványoké 477, a letéteké 1, a bírói megbízásoké 11, a fordításoké 30, a magánbeadványoké 255 volt. 1915-ben 25 névaláírás-hitelesítés, 240 hagyaték, 19 másolathitelesítés, 35 óvás, 11 fordítás, 40 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Módos székhelyre 1875-ben Keresztes Gyulát nevezték ki, ő 1879-ben elhunyt. Helyére 1880-ban Haller István kapott kinevezést, aki 1886-ban Rehák Lukács pancsovai közjegyzővel székhelyet cserélt. Rehák Lukács azonban 1886-ban lemondott az állásáról, és a megüresedett székhelyre Kossá Endrét nevezték ki, aki 1914-ben elhunyt. A még 1914-ben kinevezett dr. Tegzes Gyula az első világháborút követő impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát.

Galéria