A NAGYKIKINDAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Nagykikinda közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IMb számú rendelet alapján létesítették. Nagykikinda közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Nagykikindai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 46 314. 1910-ben 55 767 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 9400 magyar, 23 718 horvát, szerb, szlovén, 10 342 német és 28 54 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magvarok száma 13 099, a horvát, szerb, szlovénoké 29 493, a németeké 11 955, az egvéb nemzetiségűeké 1220 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Nagykikinda székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 324, a végintézkedéseké 33, a tanúsítványoké 775, a letéteké 5, a hagyatékoké 333, a bírói megbízásoké 42, a fordításoké 28, a magánbeadványoké 161 volt. 1915-ben 94 névaláírás-hitelesítés, 388 hagyaték, 139 másolathitelesítés, 41 óvás. 2 bírói megbízás, 1 letét, 33 fordítás, 89 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Nagykikinda székhelyre 1875-ben Kikindai (Stróbl) Ferencet neveztek ki, aki negyedszázados működés után 1901-ben el-hunyt. Helyére Kikindai Győző törökkanizsai közjegyzőt helyezték át, ő az első világháborút követő impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.