A Németbogsáni Közjegyzői HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Németbogsán (ma Boksánbánya) közjegyzői székhelyet a 14.1 33/1890. IM számú rendelettel létesítettek. A közjegyzői székhely I890 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzen Kamarához tartozott. Illetékessége a Németbogsán Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 6l 714, 1910-ben 78 94I fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 1362 magyar, 42 239 román, 10 I50 német és 7963 lő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 5608, a románoké 50 896, a németeké 15 842, az egyéb nemzetiségűeké 6595 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Németbogsán székhelyen 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 46, a hagyatékoké 540, a másolathitclcsítéscké 50, az óvásoké 5, a bírói megbízásoké 2, a letéteké 3, a fordításoké 10, a magánbeadványoké 139 volt. A személyi adatokat tekintve Németbogsán székhelyre 1890-ben Olosz Istvánt nevezték ki, akit I906-ban egészségi állapota miatt íelmentettek állásából. Helyére dr. Petrieu Kornélt nevezték ki, ő az impériumváltásig látta el a magyar királyi közjegyzői szolgálatot.