A TÖRÖKBECSI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Törökbecse közjegyzői székhelyet 1874-ben létesítették a 4164- számú IME rendelettel. A közjegyzői székben 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Törökbecsei Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban  39 137 1910-ben 48 404 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 10 301 magyar, 24 994 szlovén, horvát, szerb, 1544 német és 2298 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 1413 fő, a horvát, szlovén, szerbeké 32 941, a németeké 10 54- az egyéb nemzetiségűeké 333 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Törökbecse székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 214, a végintézkedéseké 42, a tanúsítványoké 34 a hagyatékoké 253, a bírói megbízásoké 25, a fordításoké 61, a magánbeadvánvoké 89 volt. 1915-ben 28 névaláírás-hitelesítés, 300 hagyaték, 63 másolathitelesítés, 39 óvás, 1 bírói megbízás, 11 letét, 1 fordítás és 36 magánbeadvány született. A személyi adatokat tekintve Törökbecse székhelyre 1875-ben Istvánfi Istvánt nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig egyedüliként látta el a magyar királyi közjegyzői szolgálatot.

Galéria

Kapcsolódó