A ZSOMBOLYAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Zsombolya közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IME. számú rendelettel létesítették. A közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Zsombolyai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 22 820, 1910-ben 25 294 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 6682 magyar, 2909 horvát, szerb, szlovén, 11 395 német és 18 34 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 9341 a horvát, szerb, szlovénoké 3377, a németeké 11 501, az egyéb nemzetiségűeké 1075 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Zsombolya székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 166, a végintézkedéseké 28, a tanúsítványoké 848. a letéteké 1, a hagyatékoké 257, a bírói megbízásoké 7, a fordításoké 48, a magánbeadványoké 117 volt. 1915-ben 74 névaláírás-hitelesítés, 354 hagyaték, 94 másolathitelesítés, 61 óvás, 2 bírói megbízás, 3 letét, 44 fordítás, 88 magánbeadvány született. A személyi adatokat tekintve Zsombolya székhelyre 1875-ben Gesztessv Jánost nevezték ki, aki 1899-ben elhunyt. A helyére kinevezett dr. Ferch Ödön 1899 decemberétől az első világháborút követő impériumváltásig látta el Zsombolyán a közjegyzői szolgálatot.