ANTALFALVAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Antalfalvai közjegyzői székhelyet I906-ban a 25.427.LM számú rendelettel létesítették. A közjegyzői székhely 1906 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Antalfalvai és a Perlaszi Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 53 842, 1910-ben 62 576 tő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 4585 magyar, 29 217 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 7196, a horvát, szerb. szlovénoké 33 662, a németeké 6101, az egyéb nemzetiségűeké 15 617 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Antalfalva székhelyen 1910-ben 197 közjegyzői okirat, 15 végintézkedés, 249 tanúsítvány, 498 hagyaték, 3 bírói megbízás, 39 fordítás, 60 magánbeadvány keletkezett. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 25, a hagyatékoké 467, a másolathitelesítéseké 27, az óvásoké 39, a bírói megbízásoké 2, a fordításoké 2, a magánbeadványé 45 volt. A személyi adatokat tekintve Antalfalva székhelyre 1906-ban Gaszner Lajost nevezték ki, helyezték át Perlaszról, és az impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.

Kapcsolódó