APATINI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Apatin közjegyzői székhelyet az 1874- december I7-én kiadott 4164- IME számú rendelettel létesítették. A székhely I9I9-bcn az impériumváltással megszűnt, majd illetékességét az 5470/194E IM számú rendelettel újraszabályozták. A közjegyzői székhely I875 és I919, majd I94I és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Apatini Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 40 165, I9I0-ben 46 317, I94I-bcn 46 664 lő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 9721 magyar, 11 002 horvát, szerb, szlovén, 17 158 német és 2284 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 14 446, a horvát, szerb, szlovénoké 549I, a németeké 19 146, az egyéb nemzetiségűeké 7234 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 13 332, a horvát, szerb, szlovén 13 094, a német 19 094, az egyéb nemzetiségűeké 1144 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Apatin székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 299, a végintézkedéseké 25, a tanúsítványoké I67, a letéteké 5, a hagyatékoké 296, a bírói megbízásoké 8 és a magánbeadványoké 156 volt. 1915-ben 44 névaláíráshitelesítés, 3 57 hagyaték, 55 másolathitelesítés, 1 óvás, 5 bírói megbízás, 3 letét, 9 fordítás és 96 magánbeadvány keletkezett. 1942-ben 77 közjegyzői okirat, 3 5 végintézkedés, 1074 tanúsítvány, 399 hagyaték, 2 bírói megbízás, 200 fordítás és 177 magánbeadvány született. A személyi adatokat tekintve Apatin székhelyre I 875-ben Bodnár Imrét nevezték ki közjegyzőnek, akit I 88 5-ben Szegedre helyeztek. Helyére I 885-ben Antunovits József bácsalmási közjegyzőt nevezték ki. Őt 1890-ben Szeberényi István követte, aki 1914-ben bekövetkezett haláláig teljesített szolgálatot. I9I4-ben dr. Földes Bélát nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el szolgálatát. 1941-ben az illetékes katonai parancsnokság ideiglenes megbízással dr. Mayer Jenőt nevezte ki közjegyzőnek, azonban megbízását az igazságügyi miniszter nem erősítette meg. 1942-ben dr. Mayer Jenőt a miniszter Titelre, dr. Schmidt Konrádot Apatmba nevezte ki. Dr. Schmidt Konrád az I944. évi impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát.