AZ ORAVICABÁNYAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Oravicabánya közjegyzői székhelyet az 1874- december I7-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. Az első világháborút követő impériumváltással 1919-ben a közjegyzői székhely megszűnt. Oravicabánya közjegyzői székhely 1875 és I919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Oravicabánvai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén éléi lakosság száma 1880-ban 49 748, 191O-ben 52 059 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 532 magyar, 30 506 román, 8413 német és 10 297 lő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-ben a magyarok száma 1922, a románoké 30 324, a németeké 12 603, az egyéb nemzeti-ségűeké 7210 fő volt.“ Az ügyforgalmi adatokat tekintve Oravicabánya székhelyen 191O-ben 783 közjegyzői okirat, 35 végintézkedés, 903 tanúsítvány, 5 letét, 715 hagyaték, 4 bírói megbízás, 206 fordítás, 677 magánbeadvánv keletkezetté 191 5-ben a névaláírás-hitelesítések száma 86, a hagyatékoké 539, a másolathitelesítéseké 155, az óvásoké 15, a letéteké I, a fordításoké 49, a magánbeadványoké 284 volt.4 A személyi adatokat tekintve Oravicabánya székhelyre 1875-ben dr. Maniu Aurélt nevezték ki, aki 1894-ben bekövetkezett haláláig látta el szolgálatát. 1894-ben dr. Fitz Pál kapott kinevezést, ő az első világháborút követő impériumváltásig látta el a magyar királyi közjegyzői szolgálatot.