Billéd Közjegyzői Hivatal

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Billéd közjegyzői székhelyet az 1874- december 17-én kiadott 41 64. IME számú rendelettel létesítettek. A közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Billédi Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 33 724, 1910-ben 31 45 5 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 1338 magyar, 3117 román, 26 116 német és 3153 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910 ben a magyarok száma 364 a románoké 3 668, a németeké 23 242, az egyéb nemzetiségűeké 2181 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Billéd székhelyen 1910-ben 76 közjegyzői okirat, 14 végintézkedés, 241 tanúsítvány, 253 hagyaték, 6 bírói megbízás, 14 fordítás, 50 magánbeadvány keletkezett. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 32, a hagyatékoké 235, a másolathitelesítéseké 55, az óvásoké 3, a bírói megbízásoké 2, a fordításoké 7, a magánbeadványoké 8 volt. A személyi adatokat tekintve Billéd székhelyre 1875-ben Simonstch Gézát nevezték ki, akit 1883-ban Nagyszentmiklósra helyeztek. Helyére Kossá Endrét nevezték ki, őt 1667-ben Módosra helyezték.  1887-ben Dúl in Károlyt nevezték ki, aki 1905-ben bekövetkezett haláláig látta el szolgálatát. Az 1905-ben kinevezett dr. Gémesi Imre az első világháborút követő impériumváltásig látta el Billéden a közjegyzői szolgálatot.