BUZIÁSFÜRDÖI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Buziásfürdő közjegyzői székhelyet a 3120/1905. IM számú rendelet alapján létesítettek. A közjegyzői székhely 1905 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Buziáslürdői Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 31 190, 1910-ben 35 762 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 3794 magyar, 20 805 román, 4706 német és 1885 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 6277, a románoké 22 820, a németeké 5654, az egyéb nemzetiségűeké 1011 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Buziásfürdő székhelyen 1910-ben 72 közjegyzői okirat, 21 végintézkedés, 476 tanúsítvány, 223 hagyaték, 24 fordítás, 12 magánbeadvány keletkezett. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 33, a hagyatékoké 244, a másolathitelesítéseké 10, az óvásoké 121, a bírói megbízásoké 10, a letéteké 3, a fordításoké 10, a magánbeadványoké 55 volt. A személyi adatokat tekintve Buziásfürdő székhelyre 1906-ban dr. Bésán Kornélt nevezték ki, majd 1912-ben bekövetkezett halála után dr. Bognár Józsefet, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.