CSÁKTORNYAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Csáktornya közjegyzői székhelyet 1874-ben létesítettek, majd 1907-ben a közjegyzői illetékességet a 27842/1907- IM számú rendelettel újraszabályozták. Az illetékességet I94I-ben az 5470/I94L IM számú rendelettel szintén újraszabályozták. Csáktornya közjegyzői székhely 1875 és 1919, majd 1941 és 1944 között a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége 1907-ig a Csáktornyái és a Perlaki Járásbíróság területére terjedt ki, 1907- október I-jétől a Csáktornyái Járásbíróság területére. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 67 701, 1910-ben 46 471, 1941-ben 58 86O fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 2 343 magyar, 6l 374 horvát, szerb, szlovén, 1214 német és 2770 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 4709, a horvát, szerb, szlovénoké 41 217, a németeké 3 2 3, az egyéb nemzetiségűeké 222 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 3822, a horvát, szerb, szlovén 54 458, a német 202, az egyéb nemzetiségűeké 378 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Csáktornya székhelyen 1903-ban 1582 ügyszám alatt a közjegyzői okiratok száma 272, a névaláírás-hitelesítéseké 82, a hagyatéki ügyeké 597, a váltóóvásoké 307 és a hiteles fordításoké 100 volt. 1915-ben l8 névaláírás-hitelesítés, 385 hagyaték, 19 másolathitelesítés, 153 óvás, 1 bírói megbízás és 58 magánbeadvány keletkezett. 1943-ban 278 közjegyzői okirat, 31 végintézkedés, 3 52 tanúsítvány, 1 letét és 435 hagyaték született. A személyi adatokat tekintve Csáktornya székhelyre I 875-ben Ziegler Kálmánt nevezték ki, aki 1907-ben bekövetkezett haláláig teljesítette szolgálatát. Helyére dr. Balla Emilt nevezték ki, 6 rövid idő múlva, 1910-ben elhunyt. I9I0-bcn dr. Isoó Victor kapott kinevezést, szolgálata az első világháborút követő impériumváltással 1919-ben megszűnt. 1941-ben dr. Bertin Józsefet nevezték ki, aki 1945-ig, az újabb impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.