DETTAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Detta közjegyzői székhelyet 1896-ban létesítették a 15-687/1896. IM számú rendelet alapján, a Dettai Járásbíróságnak a verseci közjegyzői körzetből való kiemelésével.' A közjegyzői székhely l896 ésI9I9 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Dettai Járás-bíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma IS8O-ban 21 308, 191O-ben 28 495 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 2732 magyar, 7504 román, 6614 német és 4458 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 5722, a románoké 9/01, a németeké 9146, az egyéb nemzetiségűeké 3926 lő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Detta székhelyen 1910-ben 161 közjegyzői okirat, 18 végintézkedés, 325 tanúsítvány, 1 letét, 133 hagyaték, 25 fordítás, 107 magánbeadvány keletkezett.4 191 5-ben a névaláírás-hitelesítések száma I 8, a hagyatékoké 145, a másolathitclcsítéseké 58, a fordításoké 14, a magánbeadványoké 3 5 volt.5 A személyi adatokat tekintve Detta székhelyre I 896-ban dr. Sziklai Somát nevezték ki, aki magyar királyi közjegyzői szolgálatát az első világháborút követő impériumváltásig látta el.

Kapcsolódó