FACSADI KÖZJEGYZŐI HIVATA L

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


 Facsád 'korábban Facsct) közjegyzői székhelyet a 2340/1908. IM számú rendelet alapján létesítették. A közjegyzői székhely 1908 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Facsádi Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 36 719, 1910-ben 43 782 lő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 541 magyar, 33 846 román, 1035 német és 1297 lő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 43 68, a románoké 38 154, a németeké 847, az egyéb nemzetiségűeké 413 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Facsád székhelyen I9I0-ben 521 közjegyzői okirat, 31 végintézkedés, 421 tanúsítvány, 2 letét, 358 hagyaték, 1 bírói megbízás, 83 fordítás, 2 59 magánbeadvány keletkezett. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 32, a hagyatékoké 295, a másolathitelesítéscké 46, az óvásoké 45, a letéteké 2, a fordításoké 15, a magánbeadványoké 299 volt. A személyi adatokat tekintve Facsád székhelyre 1908-ban dr. Virágh Ferencet nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát.

Kapcsolódó