HÓDSÁGI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Hódság; közjegyzői székhelyet az I 874- december I7-én kiadott 41 64- IME számú rendelettel létesítették. 19 I 9-ben az impériumváltással a közjegyzői székhely megszűnt. Az illetékességet az 5470/1 941 • IM számú rendelettel újraszabályozták, és ekkor két közjegyzői székhelyet létesítettek. A közjegyzői székhely 1875 és I919, majd I94I és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Elódsági Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 39 701, I9I0-ben 46 664, I94I-ben 50 916 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban I944 magyar, 8454 horvát, szerb, szlovén, 21 205 német és 8098 lő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 4000, a horvát, szerb, szlovénoké 5868, a németeké 26 421, az egyéb nemzetiségűeké 10 3 75 lő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 46IO, a horvát, szerb, szlovén 8899, a német 27 721, az egyéb nemzeti ségűeké 9686 lőre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Hódság I. székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 249, a végintézkedéseké 28, a tanúsítványoké 26 I, a letéteké 6, a hagyatékoké 268, a bírói megbízásoké 2, a fordításoké 41, a magánbeadványoké 2140 volt. 1915-ben 82 névaláírás-hitelesítés, 3 56 hagyaték, 97 másolathitelesítés, 25 óvás, 12 lordítás, 138 magánbeadvány keletkezett. 1942-ben 78 közjegyzői okirat, 9 végintézkedés, 723 tanúsítvány, 25 3 hagyaték, 3 3 5 fordítás, I 10 magánbeadvány született. Hódság 2. székhelyen 1942-ben a közjegyzői okiratok száma 107,a végmtézkcdéseké I 3, a tanúsítványoké I I68, a letéteké 1, a hagyatékoké 200, a fordításoké 560, a magánbeadványoké 45 volt. A személyi adatokat tekintve Hódság I. székhelyre 1875-ben Mihálkovics Tivadart nevezték ki, de őt már 1876-ban Győrbe helyezték. Helyére Vissy Károlyt nevezték ki, aki l883-ban Mezey Zsigmond óbecsei közjegyzővel székhelyet cserélt. Mezey Zsigmond után 1886-ban Szeberényi Istvánt kapott kinevezést, ő 1890-ben kölcsönös áthely ezéssel Antunovits József apatini közjegyző helyére került. 1891-ben dr. Szép Dezsőt nevezték ki, aki I 892-ben elhunyt. Helyére Koczkár Zsigmondot nevezték ki, aki rövid idő múlva kölcsönös áthelyezéssel Alföldy Gedeon zombori közjegyző helyére került. 189 3-bán dr. Szabó József kapott kinevezést, és ő az első világháborút követő impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát. 1941 -ben a katonai parancsnokság ideiglenesen dr. Rausch Alfrédot bízta meg a közjegyzői teendők ellátásával, akinek a megbízását az igazságügyi miniszter megerősítette, és aki közjegyzői szolgálatát az 1944. évi impériumváltásig látta el. Hódság 2. székhelyre 1941-ben a katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Tihanyi (Willmann) Mátyást nevezte ki, akinek a kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette, és aki az 1944- évi impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.