KARÁNSEBESI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Karánsebes közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4I64. IME számú rendelet alapján létesítették.1918-ban a 16.563/1918. IM számú rendelet szerint Orsován új közjegyzői székhely létesült, amely a karánsebesi közjegyzői székhelyet is érintette. I9I9-ben az impériumváltással a közjegyzői székhely megszűnt. A közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Karánsebesi, a Teregovai, a Bozovicsi és az Orsovai Járásbíróság területére terjedt ki. 1918-ban új székhelyként létrejött az orsovai közjegyzői hivatal, amely a Bozovicsi és az Orsovai Járásbíróságok illetékességi területét ölelte lel, azonban erre a székhelyre kinevezés már nem történt. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 114 664, 1910-ben 162 477 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban 1403 magyar, 95 529 román, 8686 német és 9046 fő egvéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 5921, a románoké 135 987, a németeké  12 058, az egyéb nemzetiségűeké 85 11 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Karánsebes székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 875, a végintézkedéseké 90, a tanúsítványoké 2392, a letéteké 3, a hagyatékoké 925, a bírói megbízásoké 105, a fordításoké 136, a magánbeadványoké 687 volt 1915-ben 120 névaláírás-hitelesítés, 807 hagyaték, 284 másolathitelesítés, 31 óvás, 2  bírói megbízás, 3 letét, 62 fordítás és 343 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Karánsebes székhelyre 1875-ben Bordás Tivadart nevezték ki, aki 1876-ben elhunyt. Helyébe még 1 876-ban Niamessny Mihály kapott kinevezést, ő  l880-ban székhelyet cserélt Rakics János fehértemplomi közjegyzővel. Rakics János karánsebesi közjegyzőként szintén l880-ban Dregán János szászsebesi közjegyzővel cserélt székhelyet. A karánsebesi közjegyzői székhelyet sem Rakics János, sem Dregán János nem foglalta el, ezért életrajzuk itt nem kerül ismertetésre. Dr. Gemi Jenőt I 885-ben nevezték ki Karánsebesre, de ő 1887-ben meghalt. Susich Károly 1887-ben kapott kinevezést, és az első világháborút követő impériumváltásig látta el a magyar közjegyzői szolgálatot.

Galéria