LIPPAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Lippa közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IME számú rendelet alapján létesítették. Lippa közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Lippai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 31 550, 1910-ben 34 833 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 1131 magyar, 18 955 román, 10 258 német és 1206 fő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-ben a magyarok száma 2703, a románoké 21 215, a németeké 10 646, az egyéb nemzetiségűeké 269 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Lippa székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 107, a végintézkedéseké 21, a tanúsítványoké 397, a letéteké 5, a hagyatékoké 290, a bírói megbízásoké 1, a fordításoké 18, a magánbeadványoké 85 volt. 1915-ben 53 névaláírás-hitelesítés, 222 hagyaték, 96 másolathitelesítés, 10 óvás, 1 letét, 11 fordítás és 60 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Lippa székhelyre 1875-ben Krecsmáry Bélát nevezték ki, aki l875-ben lemondott állásáról. Helyére dr. Telbisz Imre kapott kinevezést, őt azonban 1879-ben Temesvárra helyezték. 1879-ben Helfy Albertet nevezték ki, aki 1889-ben bekövetkezett haláláig látta el a szolgálatot. Helfy Albertet Vannay Gusztáv követte, aki 1913-ban szintén elhunyt. I9I4-ben dr. Krenner Zoltán kapott kinevezést, ő az első világháborút követő impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát.