NAGYLAKI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Nagylak közjegyzői székhelyet 1904-ben létesítettek a 72 5/1904. IM számú rendelettel. 1875 és I904 között a makói királyi közjegyző illetékességi területéhez tartozott. Nagylak közjegyzői székhely 1904 és 1919 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Nagylaki Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 14 639, 1910-ben 18 579 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 996 magyar, 6781 román, 216 német és 6646 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 1468, a románoké 8801, a németeké 84, az egyéb nemzetiségűeké 8226 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Nagylak székhelyen 1907-ben a közjegyzői okiratok száma 86, a végintézkedéseké 20, a tanúsítványoké 365, a letéteké 1,  a hagyatékoké 206, a bírói megbízásoké 3, a fordításoké 6, a magánbeadványoké 55 volt. 1915-ben 31 névaláírás-hitelesítés, 202 hagyaték, 108 másolathitelesítés, 68 óvás, 1 letét, 49 fordítás és 3 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Nagylak székhelyre 1904-ben Plausich Aladárt nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el Nagylakon a közjegyzői szolgálatot.

Galéria

Kapcsolódó