PANCSOVAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Pancsova közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. Illetékességét a 32.126/1897- IM I/A számú, valamint a 25-427/1898. IM számú rendelettel módosították. Pancsova közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Antalfalvai, az Alibunári és a Pancsovai járásbíróság területére terjedt ki. 1897-ben a Perlaszi járásbíróság, majd 1898ban az Alibunári Járásbíróság az új közjegyzői székhelyek létesítésével kivált, ennek megfelelően a székhely illetékessége a Pancsovai Járásbíróság területére korlátozódott. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 55 090, 1910-ben 68 685 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 1448 magyar, 21 289 horvát, szerb, szlovén, 17 83 5 német és 14 518 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 6512, a horvát, szerb, szlovénoké 25 056, a németeké 23 040, az egyéb nemzetiségűeké 14 077 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Pancsova székhelyen1910-ben a közjegyzői okiratok száma 212, a végintézkedéseké 24, a tanúsítványoké 1335, a letéteké 1 a hagyatékoké 391, a bírói megbízásoké 1, a fordításoké 19, a magánbeadványoke 98 volt 1915-ben 73 névaláírás-hitelesítés, 435 hagyaték, 267 másolathitelesítés. 120 óvás, 2 bírói megbízás, 19 fordítás, 77 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Pancsova székhelyre I 875-ben Novákovics Emilt nevezték ki, de ő 1875 végén lemondott állásáról. 1876-ban Rehák Lukácsot nevezték ki, aki 1886-ban székhelyet cserélt Haller István módosi közjegyzővel. Az 1898-ban elhunyt Haller István helyére Christian Antalt neveztek ki, aki az1910-ben bekövetkezett haláláig látta el szolgálatát. 1910-ben dr. Zákó István zenrai közjegyzőt helyezték Pancsovára. 1918-ban meghalt. Az 1918-ban kinevezett dr. Szlávi Kornél az impériumváltásig látta el pancsovai közjegyzői szolgálatát.