PERLASZI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Perlasz közjegyzői székhelyét 1897-ben létesítettek a 32.126/1897- IM I/A számú rendelettel. Az igazságügyi miniszter a székhelyet az 1906. július 20-án kelt 25.427. számú rendeletével 1906. november 1-jétől Perlaszról Antalfalvára helyezte. Perlasz közjegyzői székhely 1897 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Perlaszi és az Antalfalvai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 42 258 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 4333 magyar, 21 661 szlovén, horvát, szerb, 1808 német és 14 456 fő egyéb nemzetiségű ember élt. Perlasz közjegyzői székhelyről ügyforgalmi adatot nem sikerült felkutatni. A személyi adatokat tekintve Perlasz székhelyre 1897-ben Gaszner Lajos titeli közjegyzőt nevezték ki, majd a székhelyet 1906-ban áthelyezték Antalfalvára. Gaszner Lajos Antalfalván az első világháborút követő impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.

Kapcsolódó