Törökkanizsa közjegyzői Hivatal

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Törökkanizsa közjegyzői székhelyet 1897-ben létesítették a 3625/1 897- IM I/A számú rendelettel. A közjegyzői székhely 1897 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Törökkanizsai járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 25 066, 1910-ben 32 744 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 11 251 magyar, 10 836 szlovén, horvát, szerb, 1466 német és 1513 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 17 294, a szlovén, horvát, szerbeké 13 478, a németeké 1384, az egyéb nemzetiségűeké 588 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Törökkanizsa székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 78, a végintézkedéseké 158 a tanúsítványoké 396, a letéteké 1, a hagyatékoké 207, a bírói megbízásoké 8, a fordításoké 2, a magánbeadvánvoké 59 volt. 1915-ben 46 névaláírás-hitelesítés, 281 hagyaték, 22 másolathitelesítés, 7 óvás, 2 bírói megbízás, 55 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Törökkanizsa székhelyre 1897-ben dr. Kikindaj Győzőt neveztek ki, akit 1902-ben Nagykikindára helyeztek. Helyébe 1902-ben dr. Popovics Aurel kapott kinevezést, és az első világháborút követő impériumváltásig látta el Törökkanizsán a közjegyzői szolgálatot.

Kapcsolódó