VERSECI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Verseci közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. 1919-ben az. impériumváltással a közjegyzői székhely megszűnt. Verseci közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott.1 Illetékessége a Verseci Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 45 409. 1910 ben 48 202 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880 han 1365 magyar, 11 386 szlovén, horvát, szerb, 18 559 német és 14 099 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 5317 szlovén, horvát szerbeké 15 844, a németeké 16 186, az egyéb nemzetiségűeké 12 855 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Versec székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 229, a végintézkedéseké 56, a tanúsítványoké 945, a letéteké 3, a hagyatékoké 508, a bírói megbízásoké 103, a fordításoké 2, a magánbeadványoké 57 volt. 1915-ben 27 névaláírás-hitelesítés, 479 hagyaték, 182 másolathitelesítés, 392 óvás, 4 bírói megbízás, 2 letét, 7 fordítás, 115 magánbeadvány született. A személyi adatokat tekintve Verses székhelyre 1875-ben Verzár Józsefet nevezték ki, aki 1881 -ben elhunyt. 1882-ben dr. Kőrmos Bélát Nagyszentmiklósról helyezték át, akit l896-ban Budapest VIII. kerületébe helyeztek. Az 1896-ban kinevezett Btiócz Béla 1914-ben bekövetkezett haláig töltötte be közjegyzői szolgálatát. Dr. Seemaver Károlyt 1914-ben nevezték ki, és az 1918-ban bekövetkezett halála után az impériumváltásig már nem neveztek ki új magyar közjegyzőt.