VINGAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Vinga közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164 IME számú rendelettel létesítették. A közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Vingai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 66 626, 1910-ben 68 221 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 4060 magyar, 18 333 román, 31 961 német és 12 272 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 7414, a románoké 19 697, a németeké 31 989, az egyéb nemzetiségűeké 9121 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Vinga székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 158, a végintézkedéseké 9, a tanúsítványoké 182, a letéteké 1, a hagyatékoké 443, a fordításoké 12, a magánbeadványoké 102 volt 1915-ben 94 névaláírás hitelesítés, 388 hagyaték, 139 másolathitelesítés, 47 óvás, 2 bírói megbízás, 1 letét. 33 fordítás, 89 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Vinga székhelyre 1875-ben Szathmáry Lajost nevezték ki, aki 40 szolgálatban eltöltött esztendő után 1915-ben elhunyt. A helyére 1915-ben kinevezett dr. Ring Béla az első világháborút követő impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.

Kapcsolódó