ZSABLYAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Zsablva közjegyzőt székhelyet az 5470/1941. IM számú rendelettel létesítették.
A közjegyzői székhely 1941 és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Zsablyai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1941-ben 31 079 lő volt.
A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1941-ben 6324 magyar, 20 I69 horvát, szerb, szlovén, I 545 német és 3041 fő egyéb nemzetiségéi ember élt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Zsablya székhelyen 1942-ben 150 közjegyzői okirat, 4 végintézkedés, 552 tanúsítvány, 456 hagyaték, 183 fordítás és 213 magán beadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Zsablya székhelyre 1941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Jelich Mihályt nevezte ki, de megbízását az igazságügyi miniszter nem erősítette meg. 1942-ben dr. Bottlik Dezsőt nevezték ki, 1944-ig, az impériumváltásig látta el közjegyzői szolgálatát.