Dr. Kovaliczky Elek

Dr. Kovaliczky Elek (1863-1933)


Dr. Kovaliczky Elek (1863-1933) 1884-től Dobay Sándor eperjesi közjegyzői irodájában közjegyzőjelölt, majd 1887-től Kazinczy Gyula kassai közjegyzői irodájában közjegyző-helyettes. 1891-ben nevezték ki közjegyzőnek Homonnára. 1910-ben Sátoraljaújhelyre helyezték át közjegyzőnek. 1916-1918 között a Kassai Közjegyzői Kamara elnöke. 1924-ben királyi kormányfőtanácsosi címet kapott. Jogi szakíróként jelentette meg az Adalékok a közjegyzői törvények reformjáról és A Kassai Királyi Közjegyzői Kamara története 1875-1918 című monográfiáit. Sírja a sátoraljaújhelyi temetőben, a Diószeghy sírboltban ma is megtalálható.