Dr. Ónodi Kálmán

(1868-nincs adat)


Kinevezését követően székhelyét nem tudta elfoglalni.

kir. közjegyző Alsólendván

(1920–1921)