Dr. Pálmai Lajos

Dr. Pálmai Lajos (1866-1937)


Dr. Pálmai Lajos (1866-1937) 1912-ben nevezték ki közjegyzőnek Kisjenőre, ahonnan 1913-ban Aradra helyezték át. Az aradi Királyi Közjegyzői Kamara elnökhelyettese volt. 1919. május 5-30. között gróf Károlyi Gyula miniszterelnök ellenforradalmi kormányában Aradon igazságügyminiszter volt. 1919-július 12-augusztus 12 között Pattantyús-Ábráhám Dezső miniszterelnök második szegedi kormányában közélelmezési miniszter. 1926-ban menekült közjegyzőként Budapest V. kerületébe helyezték át közjegyzőnek, 1934-ben Budapest VII. külső kerületébe helyezték át. Sírja Budapesten, a Kozma utcai izraelita temetőben található.