Dr. Rottenberg Márton l868.

Dr. Rottenberg Márton l868.


Dr. Rottenberg Márton l868. május 2-án született Homonnán. ]ogi tanulmányokat az 1888/89-es tanévben a Kassai Jogakadémián, majd ezt követően a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Tanulmányai mellett — kora ifjúságától — verseket és cikkeket is írt a Kassai Szemle, a későbbi Fclsőmagvarország Kassai Szemle című napilapba.“' Összegyűjtött versei 1885-ben jelentek meg Kassán, Költemények címmel. Drágfy Mária című társadalmi drámáját 1889-ben Eperjesen mutatták be. Az ügyvédi vizsgát 1894- február 13-án Budapesten tette le. Az 1894. június 5-én Goldstein Katinkával kötött házasságából Mária nevű lánya született. 1894 és I908 között az Eperjesi Ügyvédi Kamara tagjaként Iglón ügyvédi gyakorlatot folytatott. E minőségében Szepes vármegye és Igló város életében is aktív szerepet játszott. 1898-ban a vármegye törvényhatósági bizottságába választották be. 1898 és 1909 között az Iglói Önsegélyező Egylet mint Szövetkezetnek volt igazgatósági tagja. 1902 és I908 között az iglói Szcpes szabadkőműves páholy tagja volt. A Szabadelvű Párt egyik fő kortese és iglói politikusa lett. 1904-ben a szepességi — ellenzéki programot kidolgozó rövid életű — Szabad Polgárok Pártjának alapító tagjai közé tartozott I906. október 30-án Thököly Imre fejedelem hamvainak késmárki temetési ünnepségén vett részt. Királyi közjegyzőnek 1908-ban az igazságügyi miniszter Lúgosra nevezte ki. Közjegyzői irodáját 1908. november I7-én nyitotta meg az elhunyt Bésán Mihály lugosi közjegyző házában. Irodájában dr. Csermely Júda dolgozott közjegyző-helyettesként. Dr. Rottenberg Márton a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarának előbb pót-, majd rendes választmányi tagja lett. Közjegyzői állásából a román hatóságok 1919. július 6-án felmentették. Ekkor Magyarországra repatriált. 1920. június 9-től mint menekült közjegyző úr. Starnberger Ferenc budapesti közjegyző irodájában helyettesként dolgozott. Királyi közjegyzőnek 1921-ben Kapuvárra nevezték ki Kapuvári közjegyzői irodáját 1921. április 23-án nyitotta meg. Német, román és szlovák nyelvi jogosítvánnyal is rendelkezett. Dr. Rottenberg Márton 1935. július 31-én Budapesten hunyt el. A Farkasréti temetőben sírja ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 15. DR. DERNER RICHARD ♦
 16. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 17. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 18. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 19. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 20. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 21. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 22. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 23. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 24. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 25. Dr. Király Károly ♦ 1886
 26. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 27. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 28. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 29. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 30. Dr. Major József ♦ 1895
 31. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 32. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 33. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 34. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 35. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 36. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 37. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 38. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 39. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 40. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 41. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 42. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 43. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 44. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 45. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 46. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 47. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 48. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 49. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 50. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 51. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 52. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 53. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 54. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 55. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 56. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 57. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 58. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 59. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 60. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 61. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 62. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 63. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 64. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 65. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 66. Keresztes Gyula ♦ 1879
 67. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 68. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 69. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 70. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 71. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 72. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 73. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 74. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 75. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 76. Rakics János ♦ 1825
 77. Salamon Dénes ♦ 1902
 78. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 79. Susich Károly ♦ 1854-1923
 80. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 81. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 82. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 83. Verzár József ♦ 1834-1881
 84. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 85. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 86. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 87. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890