Rónay Károly

osgyáni Dr. Rónay Károly (1850-1935)


osgyáni Dr. Rónay Károly (1850-1935) 1875-től közjegyző-helyettes Rupp Zsigmond közjegyző irodájában. 1898-ban nevezték ki közjegyzőnek Budapest II. kerületébe. 1912-1916 között a Budapesti Királyi Közjegyzői Kamara alelnöke volt. 1917-1930 között a Magyarországi Királyi Közjegyzők Országos Egylete választotta meg elnökének. 1925-ben királyi kormányfőtanácsosi címmel tüntették ki. 1932-ben jelent meg A magyar közjegyzőség megalkotása és fejlődése című jogtörténeti munkája. Sírja a Kerepesi Temetőben ma is megtalálható.