dr. Bánffay Simon:SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ

dr. Bánffay Simon írásaiból


„A Pesti Napló szerkesztését átvettem. A feladat, melynek mind az olvasó közönség, mind magam irányába megfelelni kell, nem csekély, tekintve jelen időnket, a töménytelen antipathiákat, melyekkel küzdeni kénytelenítettem. Dacára ezeknek a nagy munkába belefogtam. A jelen körülmények mindenesetre nagy tényezők állásom súlyosítására, az olvasó közönség átlátandja ezt, s nem fog kívánni oly mozgást, melly sajtótörvények szabályai mellett igényelhetők csak, nem kevésbé nehezítők az elfogultságból eredő antipathiák, melyekkel találkozom mindenesetre, ezek iránt megfontolást kérek előre kimondott kárhoztatások helyett, s így hiszem sikerülend megalkudnom mind a kettővel. Bárhol lássam a jó szándékot hazánk irányában, pártolni fogom, mert nézetem szerint nincs nagyobb boldogtalanság, mint az ügy fölé emelni a személyt; s azért szíves barátsággal hívom föl ismerősimet, s a közügy minden barátját a jó cél előmozdítására. Budapest, szeptember 1. 1850. Bánffay Simon