Dr. Kollár Győző szépirodalmi munkássága

Dr. Kollár Győző szépirodalmi munkássága


Jogi cikkein, értekezésein kívül egyetlen helytörténeti munkája ismert. 1892-ben   jelentette meg a zombori Polgári Kaszinó Egylet történetét (1867–1892), amely   Zomborban jelent meg kiadó és év jelölése nélkül, vélhetően szerzői kiadásban.   A szerző a műve megírásánál azt a célt tűzte ki, hogy bemutassa egy vidéki kisváros   kaszinó egyesületének a történetét, mint a helyi közélet egyik fő mozgatórugóját.   „A zombori polgári kaszinó egylet története megírásánál nem az vezetett bennünket,   hogy száraz statisztikai adatok halmazát soroljuk fel, hanem az, hogy a polgári   kaszinó egylet missióját, fennállása óta a közügy, a társadalmi élet, s különösen az   egylet tagjai irányában kifejtett tevékenységét, áldozatkészségét, vezetőinek mindig   hazafi as s fáradhatatlanul tevékeny szorgalmának eredményes működését ecseteljük,   mert hiszen ilyen ünnepélyes alkalommal sokkal lélekemelőbb, ha a múltra s az   elért eredményre tekintünk, mintha aprólékos lényegtelen számadatok s az egyleti   élet sokszor egyhangú lefolyása felől nyújtunk érdektelen kutatást.   Az előszóban lefektetett elvek betartásával a szerző a kaszinó tényleges eredményeire   koncentrált, és így számolt be a zombori Tűzoltó Egylet létesítéséről, valamint   a kaszinó dalárdájának megszervezéséről. A kaszinó működésének legnagyobb eredménye   azonban az volt, hogy a Vadászkürt szállóval szemben, az Apatini út sarkán   megvettek egy épületet, amelyet székház céljára átalakítottak. Az épületben ma is   a Magyar Polgári Kaszinó egyesülete működik.