DR. KOLLÁR GYŐZŐ kir. közj. Szentlőrincen

kir. közjegyző Szentlőrincen


1862. december 22-én született Baján, Kollár  Antal könyvkereskedő és Hermsdorf Jozefa  gyerekeként.  Középiskolai tanulmányai elvégzését követően  a jogi egyetemet 1882 és 1885 között  Budapesten végezte, ahol 1889. május 18-án  doktorátust is szerzett.  Az ügyvédi vizsgát ugyancsak a fővárosban  tette le 1890-ben, majd ezt követően  saját irodát nyitott. Fiatal jogászként több  szakcikket is publikált, első írásai a Jog c. folyóiratban  jelentek meg. Ügyvédi irodáját rövid  időn belül Zomborba tette át, ahol ügyvédi  hivatása gyakorlása mellett közjegyzőhelyettesként  is dolgozott.  Házasságot kötött a nagyhírű pécsi énekes,  Hoff er Károly leányával, Melániával, akitől  három gyermeke született.  Az igazságügyi miniszter 1892-ben Zombor  királyi közjegyzőjévé nevezte ki. Munkája  mellett az irodalmat sem hanyagolta el, írt  történelmi és szociálpolitikai vonatkozású  cikkeket is. A zombori évek alatt született  A zombori polgári kaszinó egylet története  1867–1892. c. munkája.  1903-ban a miniszter Szentlőrincre helyezte  át, ahol működését 1903. április 6-án kezdte  meg. A településen megalakult kaszinó  választmányi tagja volt, és a Római Katolikus  Gazdakör elnöki tisztségét is betöltötte.  Élete utolsó éveiben visszavonultan élt,  egészségét kikezdte a betegség, de még így is  ellátta a közjegyzői hivatal teendőit.  1940. március 12-én hunyt el Pécsen,  ahol a Központi temetőben temették el  március 14-én.