Id. Takács Jenő szépirodalmi munkássága

Id. Takács Jenő szépirodalmi munkássága


Alkalmanként írt verseket, amelyek legtöbbször a Tapolczai Lapok hasábjain jelentek
meg. Verseit vagy római számokkal jelölve, vagy Tapolcza álnéven jelentette
meg. Összegyűjtött verseinek két kötetét szerzői kiadásban adta ki Nagykanizsán
és Győrben. A költeményein érződik Petőfi Sándor és Arany János hatása,
mind a stílusban, mind a versek választott tárgyában. Alapvetően népies stílusú,
alkalmi költeményeket írt.