Id. Takács Jenő

Sümegen született 1852. március 3-án, Takács János ügyvéd és Krajner Kornélia gyermekeként.


Sümegen született 1852. március 3-án, Takács János ügyvéd és Krajner Kornélia gyermekeként. Középiskolai tanulmányait 1863 és 1869 a soproni katolikus főgimnáziumban végezte, majd jogi tanulmányait a Győri Jogakadémián folytatta. A bírói államvizsgát 1873. július 26-án tette le. Ügyvédjelölti joggyakorlatát Szücs Pál sümegi, Krajner Emil budapesti, Istóczy Sándor szombathelyi ügyvédek mellett teljesítette. Ügyvédi oklevelet 1875-ben szerzett Budapesten. Közjegyzői pályáját mint közjegyzőhelyettes 1875-ben Plihál Ferenc nagykanizsai királyi közjegyzőnél kezdte, majd 1876-ban az igazságügyi miniszter közjegyzőnek nevezte ki Tapolcára. 1878. április 22-én kötött házasságot Zalaszentmihályon Skublics Máriával, akitől négy gyermeke született: Alice, Mária, Jenő és Laura. Közel negyven esztendeig dolgozott közjegyzőként, mely idő alatt jelentős közéleti tevékenységet fejtett ki Tapolcán és Zala vármegyében. Felügyelőbizottsági tagja volt a Tapolcai Takarékpénztár Részvénytársaságnak, valamint éveken át elnökként vezette a Balatonmelléki Takarékpénztár Részvénytársaságot. Egyik alapítója és igazgatósági tagja a Tapolcai Villamossági Részvénytársaságnak. A helyi kulturális élet egyik felvirágoztatójaként elnöke volt egy ideig a tapolcai kaszinónak és a római katolikus hitközségnek. Az 1890ben Tapolcán megalakult Balatonvidéki Filoxéra Ellen Védekező Egyesületnek több éven át elnöke volt, majd a gazdakör elnökhelyettesi tisztségét is betöltötte. Munkássága elismeréseként Zala vármegye közgyűlése a vármegyei törvényhatósági bizottság örökös tagjává választotta meg. Jelentős szőlő- és termőföldbirtokokkal rendelkezett Igricén és Sümeg környékén, vagyonának egy részét rendszeresen jótékony célokra fordította. Mint nagybirtokos tagja volt a Badacsonyi Bortermesztők Szövetségének. Fiatal éveiben szépirodalommal is foglalkozott, több önálló kötete, verseskönyve jelent meg. Rendszeresen publikált verseket a Tapolczai Lapok hasábjain, gyakran Tapolcza álnéven vagy személyét szerényen római számmal megjelölve. 1917-ben lemondott közjegyzői állásáról, eladta tapolcai házát, szőlőjét, és a család igricei birtokára költözött. 1940. április 2-án, nyolcvankilenc éves korában hunyt el Sümegen, sírja a sümegi temetőben található.

Galéria