A NAGYBECSKEREKI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Nagybecskerek közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164-IME számú rendelettel létesítették. Nagybecskerek közjegyzői székhely 1874 és I919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. lletékessége a Nagybecskereki Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 38 395, 1910-ben 46 963 fő volt. A székhely  illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 3403 magyar, 8946 horvát, szerb, szlovén, 12 010 német és 13 965 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 9935, a horvát, szerb, szlovénoké 10 035, a németeké 733, az egyéb nemzetiségűeké 545 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Nagybecskerek székhelyen 1910-ben 315 közjegyzői okirat, 28 végintézkedés, 2127 tanúsítvány, 7 letét, 425 hagyaték, 23 bírói megbízás, 10 fordítás és 150 magánbeadvány keletkezett. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 142, a hagyatékoké 496, a másolathitelesítéseké 239, az óvásoké 120, a letéteké 3, a fordításoké 2, a magánbeadványoké 60 volt. A személyi adatokat tekintve Nagybecskerek közjegyzői székhelyre 1875-ben Hadfy Dömét nevezték ki, aki az 1909-ben bekövetkezett haláláig látta el szolgálatát. Helyére dr. Csathó Lajost kapott kinevezést, aki 1915-ben elhunyt. Őt dr. Susich Istvánt követte, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el a nagybecskereki közjegyzői szolgálatot. 

Galéria

KÖZJEGYZŐI HIVATAL