Hadfy Döme 1826-190

Hadfy Döme 1826-190


Hadfy Döme 1826. november 19-én született Melencén. Édesapja Hadzsity Miklós, édesanyja Gyika Katalin volt. Korán árvaságra jutott, ugvanis a terménykereskedő édesapa 1831-ben elhunyt.  A középiskola első öt évét 1837-től a Temesvári Piarista Gimnáziumban, utolsó éveit a Szegedi Piarista Gimnáziumban végezte. Jogi tanulmánvokat a Pesti Tudományegyetemen folytatott. 1846-ban Torontál vármegye joggyakornokának választották, majd 1847-ben a vármegye tiszteletbeli esküdtje lett. 1848-tól részt vett a szabadságharcban, Damjanich János honvédtábornok vezérlete alatt Habsburg—Estei Ferdmánd főherceg 3. számú huszárezredében harcolt. Szintén 1848-ben eredeti nevét Hadzsits Dimáról Hadfy Dömére magyarosította. 1849 áprilisában hadnagyi kinevezést kapott. A szabadságharc bukása után közlegénynek sorozták be a császári hadseregbe. 1850-ben 500 forint váltságdíj ellenében leszerelték a seregből. Leszerelése után, 1850-től Törökbecsén ügyvédként dolgozott. 1860-ban Rumára császári és királyi közjegyzőnek nevezték ki, azonban ezt az állást nem foglalta el. 1861-ben a Törökbecsei járás szolgabirójának nevezték ki. 1861. augusztus 1-jén feleségül vette hertelendi és vindornyalaki Hertelendy Herminát, Hertelendy Károly császári kamarás lányát. Házasságukból három gyermek születetté 1867-ben Torontál vármegye főügyészének választották. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Nagybecskerekre nevezte ki. Szerb nyelvi jogosítvánnyal rendelkezett, és ezenkívül német, román és latin nyelven is beszélt. Közjegyzői irodájában dr. Krsztonosics Jenő, majd dr. Kiss Sándor dolgozott közjegyző-helyettesként. A tudományok iránti érdeklődését jelzi, hogy 1869-től a Magyar Természettudományi Társulat tagja volt. Közéleti szereplése a vármegyéhez, a honvédegyletekhez, valamint a nagybecskereki Torontál újsághoz kötődik. Torontál vármegye törvényhatósági bizottságának is tagja volt. A vármegyei közgyűlésben kormánypárti politikát képviselt. Indítványaira a vármegyei közgyűlés több kérdésben, mint például az egyházpolitika terén, valamint a polgári házasság intézményének bevezetése érdekében is kormánypárti feliratot fogadott el. A Szabadelvű Párt nagybecskereki szervezetének vezetője volt, s e minőségében nagy szerepet játszott az országgyűlési képviselők, így Demkó Pál ügyvéd megválasztásában. Nagvbecskerek virilistái köze tartozott. Szónoklataival, lendületes beszédénél ismert közszereplőjévé vált a városban. A Deák Ferenc emlékezetére, százéves születési évfordulójának megünneplésére létrehívott előkészítő bizottságnak, valamint a gróf Tisza Kálmán miniszterelnököt köszöntő vármegyei küldöttségnek is tagja volt. Életének az 1848-1849-es szabadságharc meghatározó eseménye volt. Adományával támogatta, hogy Kossuth Lajos kormányzó szobrot kapjon Budapesten. A Torontál Vármegyei és a Nagybecskereki Honvédegylet elnökeként sokszor mondott búcsúbeszédet a 48-as honvédek, a nagy idők tanúinak temetési szertartásán. A szabadságharc első emlékünnepére Nagybecskereken 1892-ben került sor. 1893-ban a szabadságharc helyi eseményeiről nagy hatású beszédet tartott. Visszaemlékezések 1848. március 15-ére című írása a Torontál napilap 1893. évfolyamában jelent meg. A  Nagybecskereken 1872. április 4-én először megjelent Torontál napilapnak a kezdetektől egyik szerkesztője volt. A Torontál a vármegyei kormánypárti politizálás szócsöve volt, ezért gyakran jelentek meg elmarasztaló cikkek a vármegyei ellenzéki politikusokról. A sajtóharc akkor vált különösen erőssé, amikor 1901-ben az ellenzéki politikát támogató) nagybecskereki Hírlap megjelent. Hadfy életére visszatekintő írásai a lap 1901. évfolyamában jelentek meg. Jellegzetes alakját Sz. Szigethy Vilmos örökítette meg a becskereki úri társadalom tagjai között: „A Demkó-szüret pláne valóságos társadalmi esemény. Nem hívtak oda senkit, csak kihirdették, hogv mikor tartják meg. Erre aztán tudta mindenki, akit illet, hogy onnan nem maradhat el. Tudják itt, ki szereti az édest, ki a pirkadtat, a burgundit. — Az édesanyám főzött utoljára ilyen jó töltött káposztát, mint amilyent ma kaptunk — mondta Hadfy Mita bácsi, úgyis, mint közjegyző és hagyományos választási elnök. Pedig anyám jó konyhát tartott.  Hadfy Döme Nagvbecskereken 1909. április 9-én hunyt el. Gyászjelentése szerint a 83 éves korában elhunyt közjegyzőt három gyermeke: Gyula, Mária és Sára siratta. A helyi görögkeleti temetőben temették el. Sírja ma már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 11. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 12. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 13. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 14. DR. DERNER RICHARD ♦
 15. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 16. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 17. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 18. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 19. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 20. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 21. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 22. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 23. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 24. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 25. Dr. Király Károly ♦ 1886
 26. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 27. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 28. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 29. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 30. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 31. Dr. Major József ♦ 1895
 32. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 33. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 34. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 35. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 36. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 37. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 38. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 39. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 40. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 41. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 42. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 43. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 44. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 45. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 46. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 47. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 48. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 49. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 50. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 51. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 52. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 53. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 54. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 55. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 56. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 57. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 58. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 59. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 60. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 61. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 62. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 63. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 64. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 65. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 66. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 67. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 68. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 69. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 70. Keresztes Gyula ♦ 1879
 71. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 72. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 73. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 74. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 75. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 76. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 77. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 78. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 79. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 80. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 81. Rakics János ♦ 1825
 82. Salamon Dénes ♦ 1902
 83. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 84. Susich Károly ♦ 1854-1923
 85. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 86. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 87. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 88. Verzár József ♦ 1834-1881
 89. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 90. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 91. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 92. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890