A TOPOLYAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Topolya eredetileg az 1874. december 17-cn kiadott 4164 IME számú rendelettel létesített zentai közjegyzői székhelyhez tartozott. 1876-ban a 2706. számú miniszteri körrendelet alapján a Topolyai Járásbíróság illetékességi területe kivált a zentai királyi közjegyzők illetékességi területéből, és a szabadkai közjegyzői székhely illetékességi kerületébe került át. 1894-ben az 50.135 IM számú rendelet alapján a Topolyai Járásbíróság illetékességi területe kivált a szabadkai királyi közjegyzők illetékességi területéből, és önálló közjegyzői székhely lett. 1919-ben az impériumváltással a közjegyzői székhely megszűnt. Az illetékességet az 5470/194 LIM rendelettel újraszabályozták. Topolya közjegyzői székhely 1895 és 1919, majd 1941 és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége a Topolyai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 41 302, I9I0-ben 53 513, I941-ben 60 710 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 30 787 magyar, 1979 szlovén, horvát, szerb, 5 592 német 2944 fő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-ben a magyarok száma 42 374, a szlovén, horvát, szerbeké 2049, a németeké 7696, az egyéb nemzetiségűeké 1394 fő volt. I94I-ben a magyar lakosság száma 50 700, a szlovén, horvát, szerb 3 324, a német 5934, az egyéb nemzetiségűeké 752 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Topolya székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 44, a végintézkedéseké I6, a tanúsítványoké 240, a hagyatékoké 320, a bírói megbízásoké 24, a fordításoké 6, a magánbeadványoké I70 volt. 1915-ben 27 névaláírás-hitelesítés, 3 81 hagyaték, 92 másolathitelesítés, I óvás, 19 bírói megbízás, 4 letét, 228 magánbeadvány keletkezett. 1942-ben Topolya I. székhelyen 255 közjegyzői okirat, 13 végintézkedés, 683 tanúsítvány, 559 hagyaték, 295 fordítás, 134 magánbeadvány született. Topolya 2. székhelyen 172 közjegyzői okirat, l6 végintézkedés, 203 tanúsítvány, 3 letét, 262 hagyaték, 1 bírói megbízás és 120 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Topolya székhelyre 1895-ben dr. Kern Lajost nevezték ki, akit 1902-ben Szegedre helyeztek. Helyére 1902-ben dr. Sirchich Györgyöt nevezték ki, őt 1910-ben szintén Szegedre helyezték. Az 1910-ben kinevezett dr. Gergő Izor állását az impériumváltás után is megőrizte, 1919 után jugoszláv királyi közjegyzőként dolgozott tovább. 1941-ben az illetékes katonai hatóság, átvéve a jugoszláv közjegyzői illetékességet, két közjegyzői állást létesített. Topolya I. székhelyre ideiglenes megbízással dr. Szlezák Rezsőt nevezték ki, de kinevezését az igazságügyi miniszter nem erősítette meg, így közjegyzői szolgálata hat hónap után megszűnt. Erre a székhelyre a miniszter 1942-ben dr. Major Józsefet nevezte ki, aki 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta cl Topolyán a közjegyzői feladatát. Topolya 2. székhelyre 1941-ben a katonai hatóság dr. Pummcr Sándort nevezte ki ideiglenes megbízással, és miután kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette, 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.