Dr. Sirchich György 1868-1937

Dr. Sirchich György 1868-1937


Kiszsirai dr. Sirchich György 1868. február l8-án született Trencsénben. Édesapja Sirchich Ferdinand trencséni ügyvéd, vármegyei főjegyző, édesanyja Simon Paulina volt. Jogi tanulmányokat a Pozsonyi Jogakadémián és a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Szakmai pályafutását a Trencséni Királyi Törvényszéken kezdte, ahol előbb díjtalan, majd díjas joggyakornok volt.28 1894-ben a törvényszék aljegy-zőjének nevezték ki.29 1895-ben a Zsolnai Királyi Járásbíróság albírájának (járásbírónak) nevezték ki 1897-ben a Szekszárdi Királyi Ügyészségen lett alügyész. Szintén 1897-ben a Trencséni Királyi Ügyészséghez helyezték. 1902-ben a Szegedi Királyi Törvényszék bírájának nevezték kid5 1902. december 7-én Budapesten házasságot kötött Fabiny Emíliával, a Szegedi Királyi ítélőtábla elnökének, Fabiny Ferenc lányával. Házasságukból, amely később megromlott, és amelyet a bíróság 1917-ben felbontott, két gyermek született, Sándor és György. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1902-ben Topolyára nevezte ki, a Szegedre áthelyezett dr. Kern Lajos helyére. Topolyáról 1910-ben őt is Szegedre helyezték. Szegedi közjegyzői irodáját 1910. november l8-án a Széchenyi tér 9-szám alatti házban nyitotta meg. Szegeden élénk közéleti tevékenységet folytatott. A Délmagyarországi Közgazdasági Bank Részvénytársaság 1911-ben a bank igazgatósági tagjának, később igazgatósági elnökének választottad' A Szegedi Belvárosi Kaszinó igazgatói tisztét is betöltötte. A Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarának előbb választmányi tagja, majd titkára, 1934-től az elnöke volt. 1936-ban érdemes társadalmi és közéleti tevékenységéért magyar királyi kormánvfőtanácsosi címmel tüntették ki. Dr. Sirchich György 1937-január 24-én hunyt el. Emlékét a kamara jegyzőkönyvben is megörökítette.41 Sírja a szegedi Belvárosi temetőben már nem található meg.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Antunovits József ♦ 1822-1891
 6. Babos Péter * 1818-1888
 7. Bánffay Simon
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 13. Dr. Bertin József • 1892-1945
 14. Dr. Charmant Oszkár
 15. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 16. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 17. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 18. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 19. Dr. Galánffy János
 20. Dr. Gyöngyössy Arisztid
 21. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 22. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 23. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 24. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 25. Dr. Király Károly ♦ 1886
 26. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 27. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 28. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 29. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 30. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 31. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 32. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 33. Dr. Major József ♦ 1895
 34. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 35. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 36. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 37. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 38. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 39. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 40. Dr. Reviczky Jenő 1871
 41. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 42. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 43. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 44. Dr. SÓTI Ádám 1874
 45. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 46. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 47. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 48. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 49. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 50. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 51. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 52. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 53. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 54. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 55. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 56. Dr. Zeisz Károly
 57. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 58. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 59. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 60. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 61. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 62. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 63. ifj. Dr. Fésűs György
 64. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 65. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 66. Mezey Zsigmond 1849
 67. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 68. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 69. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 70. Salamon Dénes ♦ 1902
 71. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 72. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 73. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 74. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 75. Ursziny Pál • 1852-1910
 76. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 77. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 78. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890