ALIBUNÁRI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Alibunár közjegyzői székhelyet a 32.262/1898. IM számú rendelettel létesítették. A közjegyzői székhely 1898 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Alibunári járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l8S0-ban 26 217, 1910-hen 29 292 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint  1880 ban 306 magyar 9241 horvát, szerb, szlovén, 912 német és 15 758 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 588, a horvát, szerb, szlovéneké 11 799, a németeké 755, az egyéb nemzetiségüeké 16 150 fő volt. nAz ügyforgalmi adatokat tekintve Alibunár székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 246 , a végintétkedéseké 7, a tanúsítványoké 188, a letéteké 2, a hagyatékoké 276, a bírói megbízásoké 9, a fordításoké 22, a magánbeadványoké 368 volt. 1915-ben 10 névaláírás-hitelesítés, 216 hagyaték, 22 másolathitelesítés, 5 bírói megbízás, 3 letét, 10 fordítás, 172 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Alibunár székhelyre 1898-ban Malonyai Sándort nevezték ki közjegyzőnek aki 1905-ben elhunyt. A helyére dr. Avramescu Pachominust nevezték ki, ő az impériumváltásig látta el magyar közjegyzőként a szolgálatot.