Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)

Dr. Avramescu Pachomius (Pachomius Avramescu)


1858. február 17-cn született Kisbékésen. Középiskolai tanulmányait Lúgoson végezte. Jogi tanulmányokat a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát is Budapesten tette le. Tanulmányai befejezése után a vármegyei közigazgatás szolgálatába állt. l889-ben Krassó-Szörény vármegye aljegyzőjének választották. Ezt követően a vármegye főjegyzője lett. Az ügyvédek lajstromába 1899-ben Budapesten jegyeztette be magát. 1900-ban azonban Lúgos székhellyel már a Temesvári Ügyvédi Kamara jegyezte be tagjai sorába. Első alkalommal a képviselőházi mandátumáról 1898-ban lemondott; miután Szögvéni László helyett szabadelvű párti programmal Németbogsánban megválasztották. Az 1901/1905-ös országgyűlési ciklusra újraválasztották, majd 1905-ben is. 1905-ben újra lemondott a mandátumáról, helyette Kristóffy Józsefet választották Haladó párti programmal. Avramescut bár a román nemzeti követelések képviselői renegátnak tartották nemzetiségi szempontból mérsékelt, kormánypárti politikája miatt, a nála radikálisabb román nemzetiségi politikusok is együttműködtek vele. Politikai nézeteire jellemző, amit választókerületében 1900-ban mondott a kormány nemzetiségi politikájáról. „Dicsérettel említette a kormány azon törekvését, hogy az ország összes lakóit vallás és nemzetiségi különbség nélkül egyesíti, s kiemelte azt, hogy a nemzetiségi kérdés nem is létezik, s azon reményének adott kifejezést, hogy röviden el fog jönni azon idő, mikor a félreértések megszűnvén, az országban a szabadság, egyenlőség és testvériség tényleges fönnállását mindenki el fogja ismerni. Hogy nemzetiségi kérdés tényleg nem létezik, azt azzal illusztrálja, hogy az országban lakó különféle nemzetiségek anyyira egymásra vannak utalva, hogy mindegyiknek léte a másik jó voltától függ. Ugyanakkor részt vett a budapesti román görögkeleti egyházközség anyaegyházközséggé alakításának ünnepélyén, ahol nagy lelkesedéssel üdvözölte a román nemzeti törekvések megvalósulását. Tevékenysége kiterjedt a különböző pénzintézetek, cégek igazgatóságaiban történő szerepvállalásra is. Lúgoson a Con-cordia Takarékpénztár, az Economia Takarék- és Előlegczési Szövetkezet, az Agricola Hitelbank mint részvénytársaság, valamint a Lugosi Fogyasztási  Szövetkezet igazgatósági tagja volt. Alibunáron az Alibunán Hengermalom Részvénytársaság igazgatótagsági teendőit látta el. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1905-ben a jelentős román nemzetiségű lakossággal rendelkező Alibunárra nevezte ki. Román invivi jogosítvánnyal természetesen rendelkezett. 1913-tól,a verseci Aurora páholy tagja volt. 1916-ban a Rezei Fabius halálával megüresedett második lugosi közjegyzői székhelyre kezdeményezte áthelyezését. Kérelmének teljesítése érdekében még gróf Tisza István miniszterelnök is levelet írt Nikonts Dániel országgyűlési képviselőnek. Levelében kiemelte, hogy Avrameseu Paehonuust „mint feltétlenül megbízható, hazafias, jóravaló román embert fontos közérdekből jó volna ehhez a tekintélyes álláshoz juttatni. Áthelyezésének — mint írta — nincsen is már egyéb akadálya, mint a te állásfoglalásod a második közjegyzői állás betöltésével szemben”. Tisza az ügy függőben tartását is javasolta, így a magyar imperium alatt erre már nem került sor. Avramescu közjegyzői szolgálata azonban az impériumváltással nem szűnt meg. A román királyra letett esküje után román királyi közjegyzőként helyezték Lúgosra. További sorsa nem ismert.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 8. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 9. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 10. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 13. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 14. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 15. DR. DERNER RICHARD ♦
 16. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 17. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 18. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 19. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 20. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 21. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 22. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 23. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 24. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 25. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 26. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 27. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 28. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 29. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 30. Dr. Király Károly ♦ 1886
 31. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 32. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 33. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 34. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 35. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 36. Dr. Major József ♦ 1895
 37. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 38. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 39. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 40. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 41. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 42. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 43. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 44. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 45. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 46. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 47. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 48. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 49. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 50. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 51. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 52. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 53. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 54. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 55. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 56. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 57. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 58. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 59. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 60. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 61. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 62. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 63. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 64. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 65. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 66. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 67. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 68. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 69. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 70. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 71. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 72. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 73. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 74. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 75. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 76. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 77. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 78. Haller István ♦ 1846-1898
 79. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 80. Keresztes Gyula ♦ 1879
 81. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 82. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 83. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 84. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 85. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 86. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 87. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 88. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 89. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 90. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 91. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 92. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 93. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 94. Rakics János ♦ 1825
 95. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 96. Salamon Dénes ♦ 1902
 97. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 98. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 99. Susich Károly ♦ 1854-1923
 100. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 101. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 102. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 103. Verzár József ♦ 1834-1881
 104. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 105. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 106. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 107. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890