ALSÓLENDVAI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Alsólendva közjegyzői székhelyet a zalaegerszegi közjegyzői székhely újraszabályozásával 1876-ben létesítettek, illetékességét a 7923/1876. IM számú rendelet határozta meg. Az Alsólendvai járásból a magyar állam területén maradt rész közjegyzői székhelyéül az 50.346/1921. IM számú rendelet szerint az igazságügyi miniszter Zalaegerszeget jelölte ki. Muravidék visszatérését követően az illetékességet az 547O/I 941- IM számú rendelettel újraszabályozták.1 Alsólendva közjegyzői székhely I 876 és I919 között a Pécsi Királyi Közjegyzői Kamarához, 1941 és 1944 között a Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Alsólendvai Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 37 675, 1910-bcn 48 953, 1941-ben 35 234 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint l880-ban I6 964 magyar, 282 szlovén, horvát, szerb, 616 német és 1981 fő egyéb nemzetiségű ember élt. I9I0-bcn a magyarok száma 27 O78, a szlovén, horvát, szerbeké I68, a németeké 147, az egyéb nemzetiségűeké 21 560 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 10 896, a szlovén, horvát, szerb 24 224, a német 47, az egyéb nemzetiségűeké 67 főre változott.3 Az ügyforgalmi adatokat tekintve Alsólendva székhelyen 191 5-ben a névaláírás-hitelesítések száma 19, a hagyatékoké 500, a másolathitelesítéseké 40, az óvásoké 36 volt. A személyi adatokat tekintve Alsólendva székhelyre 1876-ban Skublics Imrét nevezték ki, akit l886-ban Zalaegerszegre helyeztek az elhunyt Hideg József közjegyző helyére. Dr. Laubhaimer Oszkárt I 886-ban nevezték ki, ő 19 18-ban bekövetkezett haláláig teljesítette közjegyzői szolgálatát. Helyére dr. Ónody Kálmán kapott kinevezést, aki azonban székhelyét az impériumváltás miatt nem tudta elfoglalni.

1921-ben dr. Kozma Györgyöt nevezték ki a ténylegesen Zalaegerszegen működő székhelyre. 1941-ben dr. Széli Györgyöt nevezték ki, aki 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot.