Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918

Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918


Dr. Laubhaimer Oszkár I 852-ben született a Sopron vármegyei Nagymartonban, augusztus 17-én keresztelték. Édesapja Laubhaimer József, édesanyja Krizmanits Borbála volt. Jogi tanulmányokat 1870 és 1874 között a Budapesti Tudományegyetemen folytatott. A jogtudori fokozat megszerzését követően, 1875- augusztus 8-án került bejegyzésre ügyvédjelöltként a Soproni Ügyvédi Kamarához. Ügyvédjelölti gyakorlatát dr. Pottyondy Ágoston tekintélyes soproni ügyvédnél, az ügyvédi kamara elnökhelyettesénél kezdte.18 1875- december 2-án már Geiszler József soproni közjegyző jelöltje volt, majd két évig Gallus Sándor soproni közjegyzőnél dolgozott. Innen tért vissza fél évre Geiszler Józsefhez. A Szombathelyi Királyi Közjegyzői Kamara lajstromából I878. október 20-án törölték. Ezt követően több soproni ügyvédnél, köztük Mayer Gyulánál volt ügyvédjelölt. 1880 áprilisában az ügyvédi vizsga letételére jelentkezett, oklevelét 188O. május 3I-én vette át. Ekkor a Soproni Ügyvédi Kamarába ügyvédként jegyeztette be magát, de önálló praxist nem folytatott. Lemondott ügyvédi állásáról, és 1883 március 18-tól Kenessey Móricz veszprémi közjegyzőnél volt közjegyző-helyettes, majd június I-jétől Gallus Sándornál egészen 1885. szeptember 10-i kilépéséig, amit közjegyzői kinevezése indokolt. Az alsólendvai közjegyzői pályázat előtt 1883-ban a megüresedett bácsalmási közjegyzői állás elnyerésével is próbálkozott, de a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamara csak harmadik helyen terjesztette fel a kinevezésre, így az állást nem ő nyerte el. Dr. Laubhaimer Oszkár 1885. szeptember 20-án költözött Alsólendvára, hogy elfoglalja szolgálati helyét. Nem sok idő múlva a közjegyzőt súlyos csapás érte, I886. augusztus 6-án megszületett első, Oszkár nevű gyermeke, azonban felesége, Bartolovics Matild belehalt a szülésbe. A csecsemő 1887- január 2-án hunyt el. Szintén 1886-ban az Alsólendvai Takarékpénztár felügyelőbizottsági tagjának választották. A közjegyző magánéletében második házassága hozott szerencsés változást. Az Alsó-Lendvai Híradó előbb az eljegyzéséről számolt be, majd a házasságkötéséről adott bírt. Dr. Laubhaimer Oszkár és Trepiny Paula házasságkötésére I887. március 4-én a pécsi székesegyházban került sor. A házaspárnak három gyermeke született: Alán (1892), Ervin (1893) és Oszkár (I897). A közjegyző Alsólendván részt vett a helyi közéletben is. Virilista jogon tagja volt a város képviselőtestületének, majd I895-ben Isoó Ferenc alsólendvai ügyvéddel megalapította a Társaskört, amellyel a helyi közösségi életet kívánták fejleszteni. Az l890-cs évek végén főként a közjegyzői közéletben volt aktív. Több alkalommal a kamara elnökségének póttagjává választották. Német nyelvi jogosítvánnyal rendelkezett. A szlovén nyelvű ügyfelek okiratait Dervarics Kálmán bírósági hites tolmács, később írnoka, Horváth István segítségével készítette el. A közjegyző 1890-ben megvásárolta az Alsóbakó alján lévő szőlő, pince és rét megnevezésű, 67O+83O négyszögölös birtokot, amely 1917-ig állt a tulajdonában. Szőlőbirtokosként az Alsó-Lendva vidéki Phylloxéra és Peronospora Elleni Védekező Egyesületnek is tagja volt. 1905-ben került sor az Esterházy hitbizományi uradalomtól a l89/b/2. számú ház 300 négyszögöles udvarral megjelölésű ingatlan megvételére, amely természetben Alsó-lcndván a Fő utca 393 - szám alatt volt található. A közjegyző terve az volt, hogy a meglévő régi ház elbontása után az alsólendvai polgárságban betöltött társadalmi pozíciójának megfelelő ingatlant épít. Az építkezés az 1907/1908-as években zajlott. Az igényes kivitelezés költségei azonban meghaladták az építtető saját anyagi erejét, ezért előbb 14 000, később 22 000, végül még 2000 korona kölcsönt vett fel a Csáktornyái Takarékpénztár Részvénytársaságtól. Dr. Laubhaimcr Oszkár a felvett kölcsöncit bár nem sokkal halála előtt, 1917 májusában visszafizette, az ingatlan tulajdoni lapjának tanúsága szerint az elmaradt közterhek, adók, illetékek meg nem fizetése miatt több kisebb összegű jelzálogjogot jegyeztek be ingatlanára. Mindez azt mutatja, hogy az építkezés és a lakás berendezésének terhei meghaladták anyagi tehervállalásának mértékét. 1910-ben a közjegyző már visszavonult a helyi közélettől. Kivételt csupán az az évben lezajlott képviselőházi választás jelentett, mert a Nemzeti Munkapárt helyi képviselőjelöltje barátja, az Alsó-Lendvai Takarékszövetkezet vezérigazgatója, Fuss Nándor gyógyszerész lett. Az 1910. május 8-án megtartott választási nagygyűlésen méltató szavakkal ajánlotta Fuss Nándort a választópolgárok bizalmába. Dr. Laubhaimer Oszkár 1918. december 20-án hunyt el Alsó-lendván. Sírja ma már nem található meg a lendvai Szentháromság temetőben.

Webshopunkban megvásárolható a könyv: https://mokk-ka.hu/home/14-egy-alsolendvai-polgar-dr-laubhaimer-oszkar-1852-1918-eletrajza-es-palyafutasa.html

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 8. Dr. Alleram Ferenc
 9. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 10. Dr. Balassa PÁL 1885-1963
 11. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 12. DR. BÁRDIÓ GYÖRGY (1860–1923)
 13. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 14. Dr. Bernáth Jenő közjegyző Szabadkán
 15. Dr. Bertin József • 1892-1945
 16. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 17. Dr. Charmant Oszkár
 18. Dr. Debreczeny Dezső
 19. DR. DERNER RICHARD ♦
 20. Dr. Fabuss Béla
 21. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 22. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 23. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 24. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 25. DR. GERLAI KÁROLY
 26. Dr. Hanny Andor (1882–1955) kir. közjegyző Lengyel
 27. DR. HENNYEY LÁSZLÓ (1877–1945)
 28. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 29. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 30. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 31. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 32. Dr. Kasza Sándor
 33. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 34. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 35. Dr. Király Károly ♦ 1886
 36. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 37. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 38. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 39. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 40. Dr. Kurcz Henrik * 1880.
 41. Dr. Lukács László (1909–1970)
 42. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 43. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 44. Dr. Major József ♦ 1895
 45. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 46. Dr. Mártonffy Bogdán
 47. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 48. DR. MEDVEGY GYÖRGY (1897–1965)
 49. Dr. Mike Imre
 50. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 51. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 52. Dr. Noszlopy Gáspár » 1857-1924
 53. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 54. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 55. Dr. Rausch Alfréd » 1904-1945
 56. Dr. Reviczky Jenő 1871
 57. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 58. Dr. Rusa Ernő (1859–1932)
 59. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 60. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 61. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 62. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 63. Dr. Sirchich György 1868-1937
 64. Dr. SÓTI Ádám 1874
 65. Dr. Szabó József
 66. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 67. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 68. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 69. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 70. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 71. Dr. Telman Sándor (1879–1955)
 72. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 73. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 74. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 75. Dr. Ugray (Hoffmann) János ♦ 1883-1945
 76. DR. VÁRNAY ERNŐ (1878-1948)
 77. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 78. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 79. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 80. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 81. Dr. Vojnich Lajos 1866-1902
 82. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 83. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 84. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 85. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 86. Dr.Pálffy Gyula (1875–1937)
 87. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 88. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 89. egyházasberzsenyi Dr. Berzsenyi János (1876–1927)
 90. felsőeöri Dr. Cseresnyés Jenő (1882–1941)
 91. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 92. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 93. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 94. ifj. Dr. Fésűs György
 95. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 96. Kovátsfy Ágoston * 1848 körül
 97. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 98. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 99. májai DR. MÁJAY DEZSŐ (1883–1958)
 100. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 101. Mezey Zsigmond 1849
 102. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 103. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 104. Nagy Ernő
 105. nagy- és kisbakóczi DR. SZMODIS ENDRE
 106. naszvadi Dr. Csonka Zénó (1882–1944)
 107. Névy József (1839–1893)
 108. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 109. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 110. PLAINER LAJOS (1851–1904)
 111. Rakics János ♦ 1825
 112. Salamon Dénes ♦ 1902
 113. sándorházi DR. JAKAB LAJOS (1863–1927)
 114. SCHÄFFER ALAJOS (1829–1892)
 115. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 116. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 117. szentgericei DR. JAKAB ZOLTÁN (1882–1962)
 118. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 119. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 120. Ursziny Pál • 1852-1910
 121. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 122. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 123. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890