ÓBECSEI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Óbecse közjegyzői székhelyet az 1874. december I7-én kiadott 4164. IME számú rendelettel létesítették. I9I9-ben az impériumváltással a közjegyzői székhely megszűnt. Illetékességét az 5470/1941- IM számú rendelettel újraszabályozták. Óbecse közjegyzői székhely 1875 és 1919, majd 1941 és 1944 között a Szegedi Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott. Illetékessége az Óbecsei Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma l880-ban 41 083, I9I0-ben 54 275, 1941.-ben 56 825 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 20 433 magyar, 17 323 horvát, szerb, szlovén, 1211 német és 2116 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 30 465, a horvát, szerb, szlovénoké 22 834, a németeké 756, az egyéb nemzetiségűeké 220 fő volt. 1941-ben a magyar lakosság száma 3 3 842, a szerb, szlovén, horvát 21 962, a német 592, az egyéb nemzetiségűeké 429 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Óbecse I. székhelyen 1903-ban a közjegyzői okiratok száma 30, a végintézkedéseké 8, a tanúsítványoké 698, a hagyatékoké 494, a bírói megbízásoké 78, a magánbeadványoké 279 volt. 1915-ben 54 névaláírás-hitelesítés, 345 hagyaték, 107 másolathitelesítés, 16 óvás, 1463 magánbeadvány keletkezett. 1941.-ben 207 közjegyzői okirat, 16 végintézkedés, 600 tanúsítvány, 1 letét, 376 hagyaték, 172 magánbeadvány született. Óbecse 2. székhelyen 1942-ben a közjegyzői okiratok száma 211, a végintézkedéseké 8, a tanúsítványoké 2 376, a letéteké 1, a hagyatékoké 351, a bírói megbízásoké 1, a fordításoké 1002, a magánbeadványoké 150 volt. A személyi adatokat tekintve Óbecse I. székhelyre 1875-ben Parcsetich Félixet nevezték ki, aki 1882-ben Újvidék szabad királyi város főispánja lett. Helyére 1882-ben Mezey Zsigmond kapott kinevezést, aki 1883-ban székhelyet cserélt Vissy Károly hódsági közjegyzővel. Yissy Károly 1883-től 1919-ig, az impériumváltásig látta el Óbecsén a közjegyzői szolgálatot. 194I-ben az illetékes katonai parancsnokság ideiglenes megbízással dr. Balassa Pált nevezte ki közjegyzőnek, akinek a megbízását az igazságügyi miniszter megerősítette. Dr. Balassa Pál az 1944. évi impériumváltásig volt Óbecsén közjegyző. Óbecse 2. székhelyre 194I-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással dr. Zelenay Miklóst nevezte ki, és miután kinevezését az igazságügyi miniszter megerősítette, 1944-ig, az újabb impériumváltásig látta el Óbecsén a közjegyzői szolgálatot.