Dr. Balassa PÁL 1885-1963

Dr. Balassa PÁL 1885-1963


Dr. Balassa Pál 1885. január 22-én született Péterrévén. Édesapja Balassa József földbirtokos, édesanyja Tripolszky Anna volt. A középiskolát Kalocsán, Nagybecskereken, Zentán és Kolozsváron végezte. Jogi tanulmányokat 1903 és 1908 között a Budapesti Tudomány egyetemen és a kolozsvári Ferenc József Tudomány egyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1909- december 10-én Marosvásárhelyen tette le. A Kolozsvári ítélőtábla elnöke 1907-ben díjtalan, 1908-ban segélydíjas joggyakornoknak nevezte ki. 1910-ben a Szabadkai Ügyvédi Kamara óbecsei székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1914- január 9-én az Óbecsei Hitelszövetkezet, mint az Országos Köz ponti Hitelszövetkezet tagja, igazgatósági tagjának választották. A világháború kitörése után rögtön bevonult katonának, a szabadkai 86. számú honvéd gyalogezrednél teljesített szolgálatot. A keleti fronton harcolt, amikor orosz fogságba esett, és csak negyven hónap szibériai hadifogság után térhetett vissza Óbecsérc. Katonai érdemeiért az Arany Vitézségi Érem, a Károly Csapatkereszt, a Sebesültek Érme, valamint a Bolgár Emlékérem kitüntetésben részesült. A háborút követően óbecsei ügyvédként dolgozott tovább. Emellett az 1926 és 1932 között Obecsén megjelent Sztáribecseji Járás című politikai, szépirodalmi és közgazdasági hetilap felelős szerkesztője volt. 1928. február 1-jén házasságot kötött Udvardi Ilonával. 1941-ben az újonnan alakult Újvidéki Ügyvédi Kamara központi választmányi bizottsági tagjának választották. Szintén I941-ben az illetékes katonai hatóság ideiglenes megbízással óbecsei közjegyzőnek nevezte ki. A Magyar Népkör és a Gazdakör óbecsei szervezetének elnöki tisztét is betöltötte. A földművelésügyi miniszter a Bács Bánáti Ármentesítő Társulat miniszteri biztosának is kinevezte. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1941. december 23-án nevezte ki Óbecsére. Közjegyzői irodáját 1942. Január 20-án nyitotta meg. Közjegyzői szolgálata az impériumváltással szűnt meg. 1944. október 4-én feleségével együtt Magyarországra menekült. 1945-től az elhunyt dr. Perger Elemér dunaföldvári közjegyző irodájában volt tartós helyettes. Az igazságügyi miniszter 1946-ban Dunaföldvárra nevezte ki közjegyzőnek. 1949-ben állami szolgálatba már nem vették át, így közjegyzői szolgálata megszűnt. Ezt követően a Tolna megyei mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél jogtanácsosként dolgozott. Dr. Balassa Pál 1963- december 10-én Szekszárdon hunyt el. Sírja a helyi temetőben ma is megtalálható. 

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Antunovits Mátyás 1828-1912
 2. Dr. Gelletich Miklós
 3. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 4. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 5. Babos Péter * 1818-1888
 6. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 7. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 8. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 9. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 10. Dr. Bertin József • 1892-1945
 11. Dr. Charmant Oszkár
 12. DR. DERNER RICHARD ♦
 13. Dr. Ferenczi Antal . 1883-1944
 14. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 15. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 16. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 17. Dr. Isoó Victor » 1875-1952
 18. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 19. Dr. Jelich Mihály » 1881-1961
 20. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 21. Dr. Király Károly ♦ 1886
 22. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 23. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 24. DR. KUKORELLY GYÖRGY • 1887-1956
 25. Dr. Laubhaimer Oszkár *1852-1918
 26. DR. LÉH TIBOR • 1906-1974
 27. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 28. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 29. Dr. Major József ♦ 1895
 30. Dr. Mamusich József • 1879-1955
 31. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 32. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 33. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 34. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 35. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 36. Dr. Reviczky Jenő 1871
 37. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 38. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 39. Dr. Sík Béla ♦ 1887
 40. Dr. Sirchich György 1868-1937
 41. Dr. SÓTI Ádám 1874
 42. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 43. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 44. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 45. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 46. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 47. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 48. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 49. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 50. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 51. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 52. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 53. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 54. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 55. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 56. Gelletich Frigyes • 1876-1945
 57. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 58. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 59. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 60. Salamon Dénes ♦ 1902
 61. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 62. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 63. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 64. Ursziny Pál • 1852-1910
 65. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 66. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 67. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 68. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890