TEMESVÁRI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Temesvár 1. és Temesvár 2. közjegyzői székhelyet az 1874. december 17-én kiadott 4164. IME számú rendelet alapján létesítették. Temesvár 3. közjegyzői székhely létesítésére 1918-ban került sor a 17-22 3/1918. IM IV számú rendelettel. Temesvár közjegyzői székhely 1875 és 1919 között a Temesvári Királyi Közjegyzői Kamarához tartozott.  Illetékessége a Temesvári, a Csákóval és a Temesrékási Járásbíróság területére terjedt ki. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1880-ban 163 644, 1910-ben 185 339 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1880-ban 12 262 magvar, 56 872 román, 74 722 német és 19 788 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1910-ben a magyarok száma 43 055, a románoké 60 799, a németeké 68 847, az egyéb nemzetiségűeké 12 638 fő volt. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Temesvár I. székhelyen 1910-ben a közjegyzői okiratok száma 111, a végintézkedéseké 35, a tanúsítványoké 2086, a letéteké 10, a hagyatékoké 466, a bírói megbízásoké 60, a fordításoké 178, a magánbeadványoké 182 volt. 1915-ben 256 névaláírás-hitelesítés, 454 hagyaték, 570 másolathitelesítés, 150 óvás, 8 bírói megbízás, 1 letét, 56 fordítás, 49 magánbeadvány keletkezett. Temesvár 2. székhelyen 1910-ben 264 közjegyzői okirat, 48 végintézkedés, 2 563 tanúsítvány, 39 letét, 490 hagyaték, 43 bírói megbízás, 206 fordítás, 395 magánbeadvány született. 1915-ben a névaláírás-hitelesítések száma 388, a hagyatékoké 505, a másolathitelesítéseké 715, az óvásoké 197, a bírói megbízásoké 7, a letéteké 31, a fordításoké 108, a magánbeadványoké I 56 volt. A személyi adatokat tekintve Temesvár I. székhelyre 1875-ben Plausich Mátyást nevezték ki, aki az első világháborút követő impériumváltásig látta el a közjegyzői szolgálatot. Temesvár 2. székhelyre 1875-ben Missits János kapott kinevezést, de ő az előírt esküt nem tette le, és a közjegyzői irodáját sem nyitotta meg, így ténylegesen nem volt  közjegyző. A szintén 1875-ben kinevezett Prepeliczay Béla közjegyzői szolgálatáról 1879-ben lemondott. A megüresedett állásra 1879-ben dr. Telbisz Imre lippai közjegyzőt helyezték át, aki szolgálatát az impériumváltásig látta el. Temesvár 3.  székhelyre 1918-ban dr. Nagy Bélát nevezték ki, és ő szintén az első világháborút követő impériumváltásig látta el temesvári közjegyzői szolgálatát.