Dr. Telbisz Imre 1848-1935

Dr. Telbisz Imre 1848-1935


Óbesenyői dr. Telbisz Imre 1848. július 21-én született Szegeden.” édesapja TelbiszJózsef Benedek lovrini gyógyszerész, édesanyja Wioral Mária volt. A középiskolát 1858 és 1866 között a szegedi piarista gimnáziumban végezte, 1866 júniusában érettségizett. Jogi tanulmányokat 1867 és 1878 között a Pesti Tudományegyetemen folytatott. Az ügyvédi vizsgát 1871-ben Pesten tette le. Jogi doktori oklevelet 1878. január 17-én szerzett. A Temesvári Ügyvédi Kamara 1871-ben temesvári székhellyel jegyezte be tagjai sorába. 1872. január 12-én, az egyéves önkéntest katonai szolgálatának teljesítése után tartalékos hadnaggyá nevezték ki. 1876-ban házasságot kötött baracházi Kapdebo Idával. Házasságából négy gyermek született: Ilona, Margit, Mária és Imre. Királyi közjegyzőnek az igazságügyi miniszter 1875-ben Lippára nevezte ki az állásáról lemondott Krecsmáry Béla helyére. Lippai közjegyzői irodáját 1875. november 18-án nyitotta meg. 1879-ben Temesvárra helyezték át közjegyzőnek. Temesvári közjegyzői irodáját a Szeminárium tér Derera házában nyitotta meg. Késeibb irodáját áthelyezte a lakásának is helyet adó Hunyadi utca I. szám ma Bulevardul16 Decembrie 1989, Nr. 33.) alatti belvárosi házába. Közjegyzői irodájában Kormányi Miksa, majd dr. Baranyi Antal dolgozott közjegyző-helyettesként. Közjegyzői szolgálatát 1921-ig látta el. Mehádiában és Lovrinban földbirtokkal is rendelkezett. Hivatása mellett élénk szakmai és közéleti tevékenységet fejtett ki. A Temesvári Királyi Közjegyzői Kamara évtizedeken keresztül alelnökének választotta. Az 1881-ben alakult Temesvári Jogász Egylet közgyűlése a választmányba delegálta.Tagja volt Temes vármegye törvényhatósági bizottságának. A Szabadelvű Párt Temes megyei szervezetének főtitkári teendőit látta el. Gróf Tisza István miniszterelnöksége alatt a Nemzeti Munkapárt Temes megyei szervezete választotta elnökének. A Temesváron megjelent román nemzetiségi újság, a Dreptatea főszerkesztője, dr. Valeriu Braniste sajtóperében az esküdtszék elnöke volt. Temes vármegye képviseletében a Kossuth Lajos szobrát támogató szoborbizottságnak is tagja volt. A Délvidéki Kaszinó elnöki tisztet is betöltötte. A Regatta Egyesület, valamint az Autóklub alapító tagjai közé tartozott. Telbisz Károly polgármester unokaöccseként része volt a városi politika alakításában is. 1896-ban a Temesvár—Nagvszentmiklósi Helyi Érdekű Vasút Részvénytársaságban jegyezték be igazgatósági tagságát 1906-ban a Délmagyarországi Leszámítoló Bank igazgatósági elnökének választották. 1914-ben közéleti tevékenységének elismeréseként a király óbesenyői előnévvel nemességet adományozott számára. Szabad idejében szívesen vadászott, már 1885-től tagja volt az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek. Az impériumváltás után lovrini birtokára vonult vissza, és gazdálkodott. Dr. Telbisz Imre 1935. február 27-én hunyt el Temesváron. Március 1-jén Lovrinban temették el. Sírja a Lovrini temetőben, a Telbisz család kriptájában ma is megtalálható.

Galéria

Kapcsolódó

Személyek

 1. Dr. Gergő Izor ♦ 1858-1932
 2. Dr. Pintér Miklós ♦ 1883-1959
 3. Antunovits József ♦ 1822-1891
 4. Bésán Mihály ♦ 1838-1908
 5. Bordás Tivadar ♦ 1834-1876
 6. Buócz Béla ♦ 1846-1914
 7. Christian Antal ♦ 1847-1910
 8. CSALA SÁNDOR ♦ 1853 -1932.
 9. Dr, Csathó Lajos ♦ 1863-1915
 10. Dr. Alföldy Gedeon ♦ 1843-1908
 11. DR. ANTAL GÁBOR ♦ 1888-1950
 12. Dr. Balla Emil ♦ 1854-1910
 13. Dr. Baranyi Antal ♦ 1878-1942
 14. DR. BATTA PÉTER 1881-1960
 15. Dr. Bertin József • 1892-1945
 16. Dr. Bésán Kornél ♦ 1869-1912
 17. Dr. Bognár József » 1877-1951
 18. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1855
 19. Dr. Bottlik Dezső ♦ 1882
 20. DR. DERNER RICHARD ♦
 21. Dr. Dulin Károly ♦ 1846-1905
 22. Dr. Ferch Ödön ♦ 1851-1926
 23. Dr. Fésűs György ♦ 1866-1954
 24. Dr. Fitz Pál ♦ 1856-1940
 25. Dr. Flatt Victor ♦ 1856-1920
 26. Dr. Földes Béla ♦ 1879-1944
 27. Dr. Gémesi (Geml) Imre ♦ 1868-1927
 28. Dr. Gemi Jenő ♦1857-1887
 29. Dr. Haller Károly ♦ 1881-1969
 30. Dr. Hódi Mózes ♦ 1854-1938
 31. DR. JEDLICSKA BÉLA ♦ 1860-1936
 32. Dr. Keller Lőrinc ♦ 1886
 33. Dr. KERN Lajos ♦ 1862-1914.
 34. Dr. Kikindai Győző ♦ 1861-1919
 35. Dr. Király Károly ♦ 1886
 36. Dr. Kiss Emil ♦ 1857-1929
 37. Dr. Kormos Béla ♦ 1838-1901
 38. Dr. Kozma György ♦ 1887-1957
 39. Dr. Krenner Zoltán ♦ 1879-1950
 40. Dr. MAGYARY - KOSSA ZOLTÁN ♦ 1903
 41. DR. MAGYARY-KOSSA MIKLÓS ♦ 1863-1922
 42. Dr. Major József ♦ 1895
 43. Dr. Maniu Aurel ♦ 1834-1894
 44. Dr. Mattiassich Dezső ♦ 1865-1926
 45. DR. MAYER JENŐ ♦ 1890
 46. Dr. Milassin Jenő ♦ 1881-1945
 47. Dr. Nagy Péter ♦ 1860-1932
 48. Dr. Olosz István ♦ 1859-1910
 49. Dr. Petricu Kornél ♦ 1875
 50. DR. PLAUSICH ALADÁR ♦ 1873-1925
 51. dr. Popovics Aurél ♦ 1871-1958
 52. DR. PUMMER SÁNDOR ♦ 1899-1944
 53. Dr. Róth Sándor ♦ 1878-1945
 54. Dr. Schick Károly ♦ 1884-1957
 55. Dr. Schmidt Konrád ♦ 1883-1971
 56. Dr. Sebestyén Mátyás ♦ 1895-1962
 57. Dr. SEEMAYER KÁROLY ♦ 1850-1918
 58. DR. Susich István ♦ 1859-1925
 59. Dr. Széll György ♦ 1888-1967
 60. Dr. Szép Dezső ♦ 1862-1892
 61. Dr. Sziklai Soma ♦ 1854-1936
 62. Dr. Szlávi Kornél ♦ 1879-1948
 63. Dr. Szlezák Rezső ♦1882
 64. Dr. Tegzes Gyula ♦ 1869-1924
 65. Dr. Teleszky Béla ♦ 1877-1939
 66. Dr. Tihanyi (Willmann) Mátyás ♦ 1883
 67. Dr. Tószöghy (Tauszik) Andor ♦ 1869 körül
 68. Dr. Tóth József ♦ 1889-1952
 69. Dr. Tripolszky Aladár ♦ 1863-1937
 70. DR. VÁRNAY ERNŐ ♦ 1878-1948
 71. Dr. Veréb Gyula ♦ 1877
 72. Dr. vitéz Bernáth Jenő ♦ 1898-1966
 73. Dr. VITÉZ NAGY IVÁN ♦ 1904
 74. DR. WAGNER KÁROLY ♦ 1906
 75. Dr. Zákó István ♦ 1861-1918
 76. DR. ZAVISITS MILORAD ♦ 1876
 77. DR. ZELENAY MIKLÓS ♦ 1890-1949
 78. Drescher Ede ♦ 1850-1900
 79. DULOVICS ERNŐ ♦ 1829-1885
 80. FIRIGYHÁZKY JÁNOS ♦ 1871
 81. GASZNER LAJOS ♦ 1837-1920
 82. Gesztessy János ♦ 1841-1899
 83. Haller István ♦ 1846-1898
 84. Helfy (Helfer) Albert ♦ 1889
 85. Istvánfi István ♦ 1840-1924
 86. kenesei Kenessey Móric
 87. Keresztes Gyula ♦ 1879
 88. Kikindai (Ströbl) Ferenc ♦ 1823-1901
 89. Koczkár Zsigmond ♦ 1848-1934
 90. Kossa Endre ♦ 1852-1914
 91. Krecsmáry Béla ♦ 1830-1883
 92. Kuna Jenő ♦ 1845-1915
 93. Leovics Simon ♦ 1827-1900
 94. Malonyai Sándor ♦ 1849-1905
 95. MATICS JÁNOS ♦ 1831-1889
 96. MEZEY ZSIGMOND ♦ I849-I9I5
 97. Mihálkovics Tivadar ♦ 1848-1927
 98. Niamessny Mihály ♦ 1834-1901
 99. Novákovics Emil ♦ 1838-1908
 100. PARCSETICH FÉLIX ♦ 1839-1889
 101. Pintér Miklós ♦ 1854-1888
 102. Plausich Mátyás ♦ 1843-1929
 103. PREPELICZAY Béla ♦ 1825 — 1880
 104. Rakics János ♦ 1825
 105. Rehák Lukács ♦ 1822-1888
 106. Rezei Fabius ♦ 1854-1916
 107. Salamon Dénes ♦ 1902
 108. Simonsich Géza ♦ 1844-1917
 109. Skublics Imre ♦ 1848-1934
 110. Susich Károly ♦ 1854-1923
 111. SZEBERÉNYI ISTVÁN ♦ 1846-1914
 112. Szilágyi Ferenc ♦ 1883
 113. SZLÁVI JÁNOS ♦ 1848-1927
 114. Vannay Gusztáv ♦ 1840-1913
 115. Verzár József ♦ 1834-1881
 116. VISSY KÁROLY ♦ 1848-1920
 117. Visy Lajos ♦ 1851-1923
 118. Ziegler Kálmán ♦ 1848-1907
 119. Zsarkó Antal ♦ 1837-1890