FIUMEI KÖZJEGYZŐI HIVATAL

KÖZJEGYZŐI HIVATAL


Fiume I. közjegyzői székhelyet 1858-ban létesítették, császári és királyi közjegyzői székhelyként, az I858. február 7-én kelt császári pátenssel. Működése a királyi közjegyzőség bevezetéséig folyamatos volt. Illetékességét az l87I-ben kiadott 3 870. IME számú rendelet határozta meg. Az illetékességet I 892-ben a 45-788. IM számú rendelettel újraszabályozták. Fiume 2. közjegyzői székhelyet 1892-ben létesítették. Illetékességét az 1892. évi 45.788. IM számú rendelet határozta meg. Fiume közjegyzői székhely a Fiumei Királyi Törvényszékhez — mint ideiglenes közjegyzői kamarához — tartozott. Illetékessége a Fiumei Királyi Törvényszék területére terjedt ki. A közjegyzői székhely illetékességéhez Fiume szabad királyi város és kerülete (Piasse, Cosala, Drenova) tartozott. A székhely illetékességi területén élő lakosság száma 1890-ben 29 494, 1900-ben 38 057, I9I0-ben 49 806 fő volt. A székhely illetékességi területén nemzetiségi megoszlás szerint 1890-ben 1062 magyar, 13 012 olasz, 10 698 horvát, 2780 szlovén, 1495 német és 347 fő egyéb nemzetiségű ember élt. 1900-ban a magyarok száma 2812, az olaszoké 17 305, a horvátoké 13 224, a szlovénoké 2245, a németeké I886, az egyéb nemzetiségűeké 583 fő volt. 1910-ben a magyar lakosság száma 6493, az olasz 24 212, a horvát15I, a szlovén 2337, a német 23 I 5, az egyéb nemzetiségűeké 1098 főre változott. Az ügyforgalmi adatokat tekintve Fiume 1. székhelyen 1915-ben a névaláíráshitelesítések száma 480, a hagyatékoké 84, a másolathitelesítéseké 464, az óvásoké 425, a bírói megbízásoké 2, a letéteké 3, a fordításoké 3 62, a magánbeadványoké I26 volt. Fiume 2. székhelyen 1915-ben 95 névaláírás-hitelesítés, 39 hagyaték, 85 másolathitelesítés, 287 óvás, 63 fordítás, 87 magánbeadvány keletkezett. A személyi adatokat tekintve Fiume I. székhelyre I 877-ben dr. Gelletich Miklóst nevezték ki az elhunyt Giacich Viktor császári és királyi közjegyző helyére. Dr. Gelletich Miklós 1915-ben bekövetkezett halála után Gelletich Frigyes kapott kinevezést, aki az impériumváltást követően is folytatta közjegyzői tevékenységét, mint olasz királyi közjegyző, az 1945-ben bekövetkezett haláláig. Fiume 2. székhelyre 1892-ben dr. Charmant Oszkárt nevezték ki, akit 1900-ban Budapest VII. kerületébe helyeztek. Dr. Fésűs Györgyöt 1900-ban nevezték ki, őt I9I9-ben mint magyar nemzetiségű közjegyzőt az impériumváltás után leváltották és kiutasították Fiume területéről.